ERA-NET Neuron avas võrgustiku-taotlusvooru teemal „Krooniline valu”

Krooniline valu iseloomustab paljusid haigusseisundeid, kuid paljudel juhtudel jääb valu põhjus ebaselgeks. Samuti on meie oskused valu leevendamiseks ebapiisavad. Krooniline valu vähendab töövõimet ning halvendab elukvaliteeti nii patsientidel kui nende lähedastel. Käesoleva taotlusvooru aluseks on veendumus, et baasteadlaste, klinitsistide, poliitikute jt spetsialistide koostöös leitakse lahendused kroonilise valu problemaatikale.

Võrgustiku-taotlusvoorust ei rahastata teadusuuringuid ning eraldatavad grandid ei näe ette töötasu teadustöötajatele. Võrgustiku-projekti eesmärgiks on tuua füüsiliselt (seminarid, konverentsid) veebivahendite abil kokku rahvusvaheline kroonilise valuga tegelev kommuun, et välja töötada soovitusi, „valgeid pabereid“, parima praktika juhiseid jms. andmaks sisendit edasistele teadusuuringutele ja tervishoiukorraldusele.

Loodavate võrgustike tegevuste kestuseks on üks aasta ning rahastatakse üksnes koordinaatorit kuni 50 000 euroga. Seda raha võib kasutada ürituste (nii veebi- kui füüsiliste) korraldamiseks ja reisikulude hüvitamiseks; palgaraha ette nähtud ei ole.

Lähem teave ERA-NET Neuroni veebilehel.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Argo Soon
EL raamprogrammi konsultant
730 0372, 515 3424