Teadusagentuur ootab õpilaste teadustöid konkursile 20. veebruariks

Eesti Teadusagentuur tuletab meelde, et õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg on kuu aja pärast, 20. veebruaril.

Sel aastal juba 20. korda toimuva konkursi eesmärk on pakkuda heal tasemel uurimus- või loovtöö koostanud õpilastele võimalust saada tehtud töö eest tunnustust ning motiveerida ja innustada noori kooli uurimistöödes teaduslikumale teemakäsitlusele. Konkursil osalemine annab hea võimaluse saada tagasisidet tehtud tööle ning kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega.

Konkursile saabunud töid hinnatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi astmes. Võitjate vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 eurot. Rahalised auhinnad on ka esimese preemia pälvinud tööde juhendajatele.

Konkursi lõppvoor ja auhindamine on planeeritud 13.–14. aprillil Tartus, Eesti Rahva Muuseumis toimuvale õpilaste teadusfestivalile, kuhu 100 parimat autorit pääsevad oma töid esitlema. Loodame, et epidemioloogiline olukord võimaldab oodatud teadusfestivali toimumist.

Auhinnasaajate seast valitakse välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ja maailma suurimale rahvusvahelisele teadusmessile Regeneron ISEF Ameerika Ühendriikides.

Igal aastal on konkursil välja antud ka eriauhindu. Näiteks mullu andsid oma auhinnad enam kui 30 asutust ja organisatsiooni – nende seas mitmed ülikoolid, muuseumid, teadusasutused, ministeeriumid ja ajakirjad.

Rohkem infot konkursi kohta, osalemistingimused ja lingi osalusvormile leiab teadusagentuuri veebilehelt.

Kontakt ja lisainfo:
Sirli Taniloo
Konkursi koordinaator
Tel 526 0562
sirli.taniloo@etag.ee