Konverents 2013: Anname teadushuvile võimaluse!

Õigeaegselt arendatud huvi võib anda hea aluse õigeks elukutsevalikuks. Koolitundidest piisab küll huvi äratamiseks, kuid tihti mitte sellega sügavuti tegelemiseks. Kas teadushuvilistele lastele ja noortele on piisavalt võimalusi? Kas huviharidusest on abi, et areneksid  ühiskonnale vajalike oskustega ja motiveeritud inimesed? Milline on meie teadushuvihariduse ja -tegevuse hetkeseis? Kuhu me tahaksime jõuda ja mis meid takistab? Otsime koos lahendusi!

Ootame teid teadushariduse konverentsile “Anname teadushuvile võimaluse!” 15. novembril Tallinnas, Salme kultuurikeskuses.

Konverents toimub TeaMe programmi raames EL Sotsiaalfondi toel.

Konverentsile registreerumine on lõppenud.

Tellitud buss väljub Tartust Vanemuise alumisest parklast kell 7.30. Bussi kasutamise soovist saab märku anda konverentsile registreerumisel.

Teadushuvihariduse konverentsi kogumik

Teadushuvihariduse konverentsi galerii

Programm

10.00 – 10.30 Registreerumine ja tervituskohv

10.30 konverentsi avamine

Konverentsi modereerib Aigar Vaigu,  telesaate Rakett69 peakohtunik ja Aalto ülikooli füüsika doktorant, kes laste ja noortega varasemalt tegelenud Teadusbussi koosseisus.

Avasõnad. Taavi Kotka, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler, endine IT-ettevõtja

10.45 – 11.50 Teadushuvihariduse hetkeseis ja väljakutsed

Mis on teadushuviharidus ja millised on hetkel võimalused?  Terje Tuisk, ETAG teaduse populariseerimise osakonna juhataja

Huvihariduse olukord loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas ja tuleviku arengute võtmeküsimused  Anne Kivimäe, Haridus- ja teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja

Mida annab teadushuviharidus õpilasele ja ühiskonnale  Ülle Kikas, Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik

Diskussioon ümarlaudades

11.50 – 12.10 sirutuspaus

12.10 – 13.05 Erinevate osapoolte vaated teadushuviharidusele

Millised on erinevate huvihariduse osapoolte ootused, vajadused ning peamised probleemid? Kuidas on huvitegevused ja huviharidus korraldatud omavalitsuse tasandil? Millised on üldhariduskooli ringitegevuste korraldamise mured ja rõõmud? Kuidas tunnetavad enda seotust teemaga ettevõtjad ning milliseid ootused on lapsevanematel?

Hannes Lents, ettevõtja ja pereisa

SÜGi teadus Indrek Peil, Saaremaa Ühisgümnaasium

EMOL 2013 & haridus Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsusliidu esindaja

Anname teadushuvile võimaluse! Ettevõtte vaade Ursel Velve, Samsung Digital Academy projektijuht

Diskussioon ümarlaudades

13.05 – 13. 50 lõuna

13.50 – 15.00 Hea teadushuviharidus. Parimaid praktikaid tutvustavad tegijad mitmelt poolt.

Viimsi Collegium Eruditionis huvialaringid lastele ja noortele  Peeter Sipelgas, keemia õpetaja, Viimsi kool

Gümnaasiumi ja huvikooli koostöö  Janika Ruusmaa, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse juhataja,

Koolirobootika kogemus  Heilo Altin, MTÜ Robootika

Kadrina keskkooli ja ettevõtete koostööst insenerihariduse edendamisel Raimo Maasik, Kadrina keskkool

Koostöö ja kogukonna kaasamine algklassilaste „JukuAkadeemia“ tegevuses Liina  Tamm, Konguta kool

Diskussioon ümarlaudades

15.00 – 15. 20 kohvipaus

15.20 -15.50 Vaade tulevikku– otsime lahendusi ja lahendajaid.

Teadushuviharidus – kas ainult nohikutele?  Arko Olesk, Tallinna Ülikooli teadus- ja innovatsiooni kommunikatsiooni keskuse juht

HuviTERA huvikooli laste kosmosering Estronaudid  Mart Noorma, Tartu Ülikooli LOTE õppeprodekaan

15.50 -16.20 Diskussioon ümarlaudades

Konverentsi kokkuvõte

16.30 Eesti riiklike teaduse populariseerimise auhindade üleandmine

17.00 vastuvõtt