Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

EIT KIC-ide võimalusi tutvustav veebiseminar

17. jaanuar 2023, 10:00 - 12:00

Eesti Teadusagentuur koostöös partneritega korraldas 17. jaanuaril kell 1012 Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) innovatsioonikogukondade (KIC-de) võimalusi ja taotlusvoore tutvustava veebiseminari. Samuti anti ülevaade, millega tegelevad KIC-idega seotud Eestis asetsevad RIS HUB-id.

Seminari sihtrühmaks olid idu- ja võrsettevõtted, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d), ülikoolid, teaduskeskused, tudengid.

Veebiseminar oli eestikeelne ja toimus Teamsis.

Veebiseminari SALVESTUS.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu ainulaadne asutus, mis soodustab innovatsiooni kogu Euroopas, lõimides ettevõtlust, haridust ja teadust ülemaailmsetele probleemidele lahenduste leidmiseks. Instituut on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ osa. EIT toetab pikaajalisi partnerlusi, üleeuroopalisi innovatsioonikogukondasid (KIC-id), mis hõlmavad endas valdavalt teadus- ja kõrgharidusasutusi ning ettevõtteid, lisaks muid sidusrühmi. Erinevad KIC-id tegelevad lahenduste otsimisega konkreetsele probleemile nagu kliimamuutused, kestlik energia, tooraine nappus, tervislikud eluviisid ja toit jmt. KIC-id toetavad uute ettevõtete tekkimist, uute toodete ja teenuste arendamist, uue ettevõtjate põlvkonna kujunemist – tudengite ettevõtlikkust uudsete õppekavade loomise jm tegevuste kaudu. 2022. aastal tegutseb üheksa valdkondlikku KIC-i. Eestis tegutsevad valdkondlike KIC-ide RIS HUB-id, mille eesmärk on mh parandada Eesti organisatsioonide esindatust KIC-ides. Täpsema info ja kontaktid leiab siit.
Loe “Euroopa horisondi” Euroopa innovatsioonimaastiku toetamise meetmetest siit.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Rasmus Pind
EL raamprogrammi konsultant
rasmus.pind@etag.ee

Täpsem info

Kuupäev:
17. jaanuar 2023
Aeg:
10:00 - 12:00
Kategooria:
,