Loading Üritused

« Kõik Üritused

  • Üritus on toimunud.

SekMo koostööpäev: puit

18. oktoober 2022, 10:00 - 15:00

Eesti Teadusagentuur, EAS ja Startup Estonia korraldavad puidu valdkonnas tegutsevate ettevõtjate ja teadlaste vahelise koostööpäeva!

Puit on väga mitmekülgsete kasutusvõimalustega taastuv tooraine, mis kuulub tänini tähtsaimate taimsete saaduste hulka. Koostööpäeva teema on puit ja selle väärindamine samuti kõige laiemas mõttes: nii puidukeemia, -disain kui ka puitmööbel, -majad ning ehitus, energeetika ja süsinikuturg ning taaskasutus.

Koostööpäevast lõviosa moodustavad silmast silma lühivestlused osalevate teadlaste ja ettevõtjate vahel, mille jooksul saab teineteisele tutvustada enda uurimisteemat või -probleemi ning sobivusel näidata üles huvi koostööks.

Registreerige enda osalus siin!

Päeva juhib Vaido Mikheim Startup Estoniast. Üritus toimub 18. oktoobril Tartus Armastuse saalis Aparaadi tehases (Kastani 42, 50410 Tartu). Sissepääs on Aparaaditehase hoovist, uksest nr 6 (sisse tulles esimene uks paremal).

PÄEVAKAVA
10.30 Uksed avanevad, pakume kohvi ja snäkke
11.00 Sisuline avang
11.15-11.30 Avakõne: Riho Tiivel, puidu kompetentsikeskuse TSENTER tegevjuht
11.30-13.00 Raund 1: Kasutamata võimaluste ja väljakutsete tutvustamine ning nende täpsustamine, vabas vormis lühivestlused
Täpne formaat sõltub lõplikust osalejate arvust, ent palume olla nii ettevõtjail kui teadlastele valmis olla avatult rääkima oma tegemistest
13.00-13.45 Lõunapaus (ürituse toimumiskohas, buffee stiilis)
13.45-14.30 Raund 2: Võimaluste ja lahenduste kokkuviimine. Pikemad ja sisukamad vestlused tulenevalt esimeses raundis tekkinud sobivuste baasilt
14.30 Kokkuvõte ja ürituse lõpp

NB! Ürituse töökeel on läbivalt inglise keel, kuid leiame ka eesti keelt kõnelevaid vestluskaaslasi nii ettevõtjate kui teadlaste hulgast.

 

***
Estonian Research Council and EAS are once more hosting a SekMo (sectorial mobility measure) cooperation day for entrepeneurs and researchers, this time focusing on wood.

Wood is a multi-faceted renewable raw material that is still one of the most important plant products in the world. The cooperation day will focus on wood and timber valorisation in the widest sense of the word: wood chemistry, wood design, wooden furniture and houses, as well as contruction, energetics, carbon credit and recycling.

The biggest part of the day will focus on 1:1 discussions between entrepeneurs and researchers, so that they can introduce their problems and field of study to see, if there is a chance for cooperation in the future.

Event will be hosted by Vaido Mikheim from Startup Estonia and will take place on the 18th of October in Tartu, at Armastuse saal in Aparaadi tehas (Kastani 42, 50410 Tartu). the entrance is  in the courtyard of Aparaaditehas, door nr 6 (and then first door on your right).

Register your interest here!

AGENDA
10:30 Doors open, coffee and snacks are served
11:00-11:30 Kick-off and welcoming words
11:30-13:00 Round 1: Showcasing unused opportunities and unsolved challenges and concretizing them. Short speeches in free format
Exact format of this session will be defined by final number of participants. We kindly ask both researchers and entrepreneurs to be ready to discuss freely about their activities
13:00-13:45 Lunch break. Lunch will take place in the meeting venue in buffet style
13:45-14:30 Round 2: Matching challenges and solutions. Lengthier and more detailed conversations based on problem-solution fits made in Round 1
14:30 Conclusion and closing of event

NB! The event will take place in English, but researchers and entrepeneurs, who speak only Estonian will also find suitable discussion partners (translations possible).

Koostööpäev on osalejatele tasuta ja seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt läbi Mobilitas Pluss programmi.

SekMo on ettevõtluses teadus- ja arendustegevuste kasvatamisele suunatud toetusmeede: https://www.etag.ee/sekmo

Täpsem info

Kuupäev:
18. oktoober 2022
Aeg:
10:00 - 15:00
Kategooria:
,
Koduleht:
https://etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/sekmo/registreerimisvorm