Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

Rahvusvaheline reaal- ja loodushariduse konverents Tallinna Reaalkoolis

15. september 2017 - 16. september 2017

15. – 16. septembril 2017 toimub Tallinna Reaalkoolis rahvusvaheline reaal- ja loodushariduse konverents haridustöötajatele, üliõpilastele ja haridusasutuste partneritele. Konverents on järg 2015. aastal samuti Tallinna Reaalkoolis toimunud reaal- ja loodushariduse konverentsile.

Konverentsil on kolm suurt rõhuasetust: kooli ja partnerite koostöö (partnerite kaasamine õppetöösse, õppekäigud, situatsioonipõhised ülesanded, muuseumiõpe); lõiming ja interdistsiplinaarsus (head näited ainetevahelisest koostööst ja integratsioonist), õpitulemuste hindamine (suunad välishindamises, loodusvaldkonna e-testid, kujundav hindamine).

Konverentsiga soovib Tallinna Reaalkool koos Eesti Teadusagentuuriga innustada õppima ja õpetama reaal- ja loodusaineid, jagades kahe päeva jooksul praktilisi kogemusi ning metoodilisi soovitusi nii kodu- kui välismaalt.

Konverentsil tehtavate ettekannetega tutvustatakse reaal- ja loodushariduse arenguid nii Eestis kui mujal maailmas, räägitakse õpilase arenguvajadusi toetavast õppest Eesti üldhariduskoolides Euroopa kontekstis, õpilaste karjääriteadlikkuse tõstmisest teadusega seotud valdkonnas sidusrühmade koostöö abil, tippsooritusest ning sellega kaasnevast õppimise ja õpetamise ekspertiisist, välishindamise arendustest aastail 2016-2020 ja loodusvaldkonna e-testidest, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna edendamisest Euroopas ja Eestis, samuti välisriikide headest kogemustest reaal- ja loodushariduse vallas.

KONVERENTSI KAVA

Konverentsil osalemise tasu on kahe päeva eest 45 eurot ning ühe päeva eest 30 eurot. Osalejatele väljastatakse koolitustõend.

Registreerimine konverentsile HITSA vahendusel. Tähelepanu! Konverentsile registreerimisel palun märkige enda osalemine erinevates töötubades (töötubade kokkuvõte)  ning valikut tehes jälgige töötubade toimumise kellaaegu! Oma eelistusi töötubade osas saate märkida pärast “Registreeri”-nupule vajutamist. Registreerimine.

 

Konverentsi saab täiendada oma ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari ligi 30 erinevas töötoas (millest mitmed toimuvad Tallinna Reaalkooli lähistel asuvate partnerite ruumides), mille läbiviijateks on mitmed praktikud Tallinna Reaalkoolist, Miina Härma Gümnaasiumist, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Tervishoiu Muuseumist, RMK Sagadi looduskoolist, Eesti Arhitektuurimuuseumist, Teaduskeskusest AHHAA, Tartu Observatooriumist, Energia Avastuskeskusest, Tallinna loomaaiast, TÜ Muuseumi Tähetornist, Tartu Loodusmajast ja Meremuuseumist. Lisaks toimuvad Rändava Bioklassi töötoad.

Ettekannete ja töötubadega astuvad üles aineõpetajad, spetsialistid ning õppejõud Eestist, Hollandist, Taanist, Venemaalt ja Soomest. Esinevad Pille Liblik, Ülle Kikas, Joonas Hellermaa, Juhan Koppel, Mati Kaal, Erkki Tempel, Riina Murulaid, Terje Tuisk, Einar Rull, Martin Saar, Anu Kell, Piret Karu, Tiina Talvi, Kersti Veskimets, Toomas Reimann, Reivo Maasik, Riin Saar, Aile Poll, Erkki Otsman, Taavi Vaikjärv (vil!119), Hanna Britt Soots (vil!131), Janno Puks, Ranel Suurna, Regina Multram, Elle Reisenbuk, Tiia Rüütmann, Katrin Uutsalu, Janet Laidla, Mario Mäeots, Meelis Brikker, Tõnu Ploompuu, Tiit Sepp, Tanel Liira jpt.

 

Konverentsi info:
Madis Somelar, Tallinna Reaalkool
E-mail: madis.somelar@real.edu.ee
Telefon: (+372) 5559 3717

Täpsem info

Algus:
15. september 2017
Lõpp:
16. september 2017
Kategooria:

Toimumiskoht

Reaalkool