20 aastat partnerlust on edendanud teadustööd nii Eestis kui Jaapanis

Eesti Teadusagentuur (ETAG) korraldas 18. mail koos Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (JSPS) Stockholmi esinduse ja Jaapani Suursaatkonnaga ühisseminari Tallinna Ülikoolis, et tähistada koostöö 20. aastapäeva täitumist.

Järeldoktoritele suunatud JSPS stipendiumi programm teadustööks Jaapanis on kestnud juba 20 aastat ning see pikaajaline koostöö on olnud tihe ja edukas. Eesti teadlased nii loodus- kui tehnikateadustest, aga ka sotsiaal- ja humanitaarteadustest on  stipendiumi vastu üles näidanud suurt huvi. Aastate jooksul on JSPS programmi raames Jaapani 13 ülikoolis teinud teadustööd 17 Eesti kandidaati erinevatest valdkondadest.

Ühisseminari avasid Eesti Teadusagentuuri juht prof. Anu Noorma ning Jaapani suursaadik Eestis H.E Mr Yukihiko Matsumura, kes rõhutasid Eesti ja Jaapani teaduskoostöö olulisust ning vajadust jätkata koostöö arendamist.

Tulevastel taotlejatel oli võimalus kuulata varasemate stipendiumisaajate – prof. Jaak Aaviksoo, prof. Erkki Karo (TTÜ) ja Uku Toomingu (TÜ) inspireerivaid ja mitmekülgseid teadustöö kogemusi Jaapanist. Kuna programmis osaleb peale Eesti ülikoolide ka palju teisi maailma tunnustatud ülikoole, koguti Jaapanis veedetud aja jooksul palju rahvusvahelisi kontakte. Grandisaajate sõnul on JSPSi stipendiumiprogramm väärtuslik programm noore teadlase karjäärirajal, sest see on edendanud nende teadustööd, loonud uusi võimalusi teaduskoostööks ning pakkunud võimalusi ka isiklikuks arenguks – avardanud silmaringi ning süstinud enesekindlust. Ka tagasi Eestisse naastes on jätkatud koostööd Jaapani teadlastega.

Külalisena Jaapanist esines prof. Hiromi Komori Waseda Ülikoolist (Tokyo), kes tutvustas on teadustööd Eesti ajaloo kohta. Arengubioloogia uuringutest Eestis ja mujal rääkis Tartu Ülikooli arengubioloogia uurimisrühma juht prof. Osamu Shimmi. Põhjaliku ülevaate Jaapani-teemalisest ja Jaapaniga seotud teaduskoostööst oma ülikoolides andsid Alari Allik (Tallinna Ülikool) ja Elo Süld (Tartu Ülikool).

JSPSil on lisaks Tokyole 11 esindust üle maailma. Ühisseminaril tutvustas JSPSi Stockholmi büroo direktor prof. Kazuyuki Kuroda JSPSi tegevusi ja järeldoktoritele suunatud stipendiumi taotlemise võimalusi. ETAGi konsultant Katrin Saar andis ülevaate stipendiumi tingimustest ja taotlemise protseduurist.

Seminari ettekannetega saab tutvuda: https://etag.ee/uritus/akadeemiline-koostoo-eesti-ja-jaapani-vahel-etag-ja-jsps-koostoo-20-aastapaeva-uhisseminar/

Uus konkurss on plaanis avada septembris-oktoobris 2023. Igal aastal on Eesti Teadusagentuuril võimalik nomineerida JSPS järeldoktori stipendiumile üks teadlane. Kandideerima on oodatud kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkondade teadlased. Stipendiumi kestuseks on 12 kuni 24 kuud. Täpsem info JSPSi järeldoktori stipendiumi kohta: https://www.etag.ee/valiskoostoo/bilateraalne-koostoo/jaapani-teaduste-edendamise-uhing-jsps/

Praegu on JSPS järeldoktori stipendiumi konkursi kaudu võimalik rahastada vaid Eesti teadlaste visiite teadustööks Jaapanis, kuid tulevikus on plaanis tegutseda selle nimel, et luua paremaid võimalusi ühiseks teadustööks Jaapaniga.