Selgusid tulemused JSPS järeldoktorite stipendiumide konkursil teadustööks Jaapanis

Lõppenud on seekordne JSPS (Japanese Society for Promotion of Science) stipendiumide konkurss teadustööks Jaapanis. Konkurss oli avatud september 2021 – märts 2022.

Stipendiumiprogrammi eesmärk on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist teadustöö kaudu Jaapanis. Teadustöö valdkondadeks on kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad. Igal aastal on ETAGil võimalus nomineerida üks Eesti teadlane stipendiumile.

Taotluse esitas neli teadlast, kelle seast ETAG nomineeris stipendiumile Dr. Joanna Kitsniku, kes kaitses oma doktorikraadi Kyoto Ülikoolis.

Dr. J. Kitsnik jätkab oma teadustööd teemal „Understanding Attitudes Towards Wealth Inequality: The Role of Normative Ideas of Justice and Fairness”  järgneva kahe aasta jooksul prof. Carola Hommerich juures Sophia Ülikoolis, Tokyos (Sophia University, Faculty of Human Sciences, Department of Sociology).

Järgmine taotlusvoor 2023. aastaks avaneb 2022. aasta sügisel. Rohkem infot ETAGi kodulehel.

 

Täiendav info Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee