Algab konkurss elukohaandmete täpsustamise ja ametliku elektroonilise suhtlusvõimaluse loomisega tegeleva uuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi tellimusel korraldatava uuringuga, mille eesmärk on leida viis selleks, et võimalikult paljude Eesti elanike elukohaandmed rahvastikuregistris vastaksid tegelikkusele ning elanike igapäevasuhtlus ja ametlike teadaannete vahetamine riigiga oleks võimalik elektroonilisel teel.

Praegu puudub riigil ja omavalitsustel terviklik ülevaade elanike tegelikust elukohast, mistõttu pole inimestega võimalik vajaduse tekkimisel ühendust saada. Statistikaameti andmeil on pea iga viienda inimese elukohaandmed rahvastikuregistris ebatäpsed. See muudab aga keeruliseks avalike teenuste planeerimise ja pakkumise (nt koolid, lasteaiad, sotsiaalteenused).

Teine uurimisprobleem keskendub riigi ja kodaniku suhtlust hõlbustava toimiva elektroonilise suhtluskanali leidmisele. Täna toimub ametlike teadete edastamine suuresti ikka veel tavapostiga. See on aga mõlemale poolele koormav ning ei taga siiski olulise info kohale jõudmist. Praegusel digiajastul võiks toimuda kõige operatiivsem infovahetus riigi ja kodaniku vahel elektrooniliste kanalite vahendusel. Selleks olekski vaja töötada välja seni puuduvad tehnoloogilised lahendused ja õiguslik raamistik.

Konkurss kestab poolteist kuud

RITA programmist toetatava uuringu „Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites“ eelarve on kuni 947 370 eurot koos käibemaksuga. Aega uuringu läbiviimiseks on kuni 2,5 aastat.

Konkursil võivad osaleda interdistsiplinaarsed konsortsiumid, kuhu kuuluvad esindajad vähemalt kahest teadus- ja arendusasutuse uurimisrühmast.

Konkursi taotlusvoor korraldatakse Eesti teadusinfosüsteemis ETIS. Osaleda soovivad konsortsiumid teavitavad ETAGi (aadressil indrek.suitso@etag.ee), kes võimaldab ligipääsu ETISe taotlusvormile. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles. Konkurss jääb avatuks kuni 10. maini 2019. 

Soovi korral on konkursil osalevatel konsortsiumitel võimalus kohtuda tellija (ETAG) ja tellija esindajatega (Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad), et rääkida läbi ettevalmistatava pakkumuse sisu.

RITA programmi eesmärk on aidata kujuneda riigil rakendusuuringute targaks tellijaks ning uuringutulemuste kasutajaks. RITA eelarve tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi vahenditest.

Lähteülesanne ja muu tehniline info.

Lisainfo:

Liina Eek, RITA programmi juht, Eesti Teadusagentuur, 731 7383, 53001912, liina.eek@etag.ee  

Indrek Suitso, RITA programmi vanemkonsultant, Eesti Teadusagentuur, 730 0320,  Indrek.suitso@etag.ee