Konkurss noorteadlaste olukorra analüüsiks 

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi noorteadlaste tööalase olukorra uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA+ programmi raames rahastatava uuringuga „Noorteadlaste võimalused ja valikud Eesti teadussüsteemis“.  

Noorteadlaste arv ja osakaal Eesti teadlaskonnast on selges langustrendis. Samas on Eesti riik seadnud mitmeid eesmärke, mille täitmiseks on vaja kõrgelt haritud inimesi. 

Uuringu eesmärk on analüüsida noorteadlaste tööalast olukorda, et aidata kaasa noorteadlaste võimaluste parendamisele Eestis ning teadlaskarjääri populariseerimisele laiemalt. Uuringu tulemused võimaldavad töötada välja teaduspõhised poliitika- ja tegevussoovitused, mis tagaksid noorteadlaste edenemise karjääriredelil soovitud moel. Noorteadlaste olukorra parandamine panustab Eesti teadussüsteemi kestlikkusse ning konkurentsivõime tõstmisesse. 

Uuringut rahastatakse ESF kaasrahastatava programmi „Teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste tulemuste rakendamise võimekuse tõstmine ühiskonnas ning selleks soodsa poliitikakeskkonna loomine“ (RITA+) 2023–2029 alategevus 2 raames. Alategevuse üheks eesmärgiks on teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni poliitika analüüsimine ja seire. 

Konkurss toimub riigihangete registris. Uuringu maksumus on kuni 50 000 eurot koos käibemaksuga.  

Konkurss jääb avatuks kuni 29.04.2024 13:00. Uuring lõpeb 2024. aasta IV kvartalis. 

 

Lisainfo
Maris-Johanna Tahk
Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse vanemkonsultant 
Eesti Teadusagentuur
5699 4691 
maris-johanna.tahk@etag.ee