Valmimas on teaduse valdkondliku mitmekesisuse uuring

Uuringu „Teaduse valdkondliku mitmekesisuse määratlemine, selle seire metoodika ja mõõdiku väljatöötamine” eesmärk on pakkuda välja Eesti arenguvajadustega arvestav teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõiste, määratleda optimaalne valdkondliku mitmekesisuse määr ning välja töötada metoodika ja mõõdik selle määra seireks ja hindamiseks.

Uuring on vajalik vastamaks TAIE arengukava koostamisel tekkinud küsimustele: milline peaks olema Eestile sobilik teadusvaldkondade vaheline tasakaal? Milline on Eestile sobiv teaduse valdkondlik mitmekesisus? Millisel tasemel on mõistlik ja asjakohane teaduse mitmekesisust seirata? Millega võrreldes teaduse mitmekesisust hinnata? Kas Eesti teadus on piisavalt mitmekesine võrreldes analoogsete kriteeriumidega teistes riikides?

TAIE arengukava 2021-2035 seab üheks alaeesmärgiks, et Eesti teadus on kõrgetasemeline, mõjus ja mitmekesine. Kõrgetasemelisust on kavas mõõta seejuures tipptasemel publikatsioonide kaudu ning mõjusust lepingulise koostöö mahu kaudu. Mitmekesisuse hindamiseks sobivat mõõdikut seni määratletud pole, samuti pole teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõiste üheselt defineeritud ning puudub selge seisukoht, milline valdkondlik mitmekesisus on Eesti jaoks optimaalne.

Uuringu on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Teadusagentuur ja uuring valmib Tartu Ülikooli projektina, mida juhib Diana Eerma. Uuring lõppraport valmib 2022. aasta mais.

Uuringut rahastatakse RITA tegevusest 4 (TAI poliitika seire uuringud). RITA on Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatav programm, mille eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. Selle kaudu rahastatakse Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaalmajanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid.

Lisainfo:
Loone Vilumaa
Analüütik
+372 730 0377
loone.vilumaa@etag.ee
www.etag.ee