Algab konkurss põlevkivi innovaatiliste ja keskkonnasõbralike töötlemistehnoloogiate leidmiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmist rahastatava uuringuga „Innovaatiliste ja keskkonnasõbralike põlevkivi või selle saaduste töötlemise tehnoloogiate arendamine“. Tegemist on alaosaga uuringust „Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikemate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine“, mis esialgsel konkursil hindamislävendit ei ületanud.

Uuringus käsitletavaks teemaks on põlevkivi senisest efektiivsem teaduspõhine väärindamise meetodite analüüs ja uute otstarbekaimate kasutusvaldkondade ning -skeemide leidmine, töötlemistehnoloogiate parandamine ja kaasnevate keskkonnamõjude vähendamine. Täiendavalt tuleb hinnata ka tehnoloogia rakendamise majanduslikku tasuvust

Uuringut ootame läbi viima eri asutuste konsortsiume, kes esitavad pärast lähteülesandega tutvumist oma uuringuettepaneku. Konsortsiumitel, kes soovivad konkursil osaleda, tuleks endast teada anda Eesti Teadusagentuuri RITA vanemkonsultant Maikki Moosusele (maikki.moosus@etag.ee) või Eesti teadusinfosüsteemi üldmeiliaadressile etis@etag.ee. Seejärel avame Eesti teadusinfosüsteemis ETIS ligipääsu vastavale taotlusvormile. Vorm tuleb täita inglise keeles.

Konkurss jääb avatuks 1,5 kuuks, lõpptähtajaga 16.02.2018 kell 17.00. Uuringu läbiviimsest huvitatud konsortsiumil on võimalus kohtuda tellijatega (Eesti Teadusagentuur, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium), et arutada, kas koostatav uuringuplaan on kooskõlas tellija ootustega.

Lähteülesande tekst ja rohkem infot ETAGi kodulehel

 

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 53001912