Algab konkurss vaimsele tervisele avaldunud koroonakriisi mõjude uuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur (ETAG) kuulutab välja konkursi Eesti elanikkonna vaimse tervise olukorda kaardistava ning toetavate teenuste vajadust hindava uuringu läbiviija leidmiseks. Uuringut „Eesti üldrahvastiku vaimse tervise baasandmestiku kogumine ja monitoorimise süsteemi loomine“ rahastatakse programmist RITA ning konkurss jääb avatuks kuni 3. juulini 2020.

Praegu Eestis regulaarselt ja põhjalikult andmeid elanikkonna vaimse tervise kohta ei koguta, mistõttu puudub ka teadmine, kuidas ja kelle vaimset tervist kriis enim mõjutas. Uuringu eesmärk on selgitada välja Eesti elanikkonna vaimse tervise olukord ja võimalikud haavatavad rühmad, seejuures hinnatakse regulaarselt ajas (sh kriisiajal) toimuvaid muutusi ja muudatusi elanikkonna vaimses tervises ning elustiilis ühe aasta jooksul. Uuringus selgitatakse välja ka toimetulekumehhanismid ja vaimse tervisega seotud toetuse ning teenuste vajadused.

Poolteist aastat tulemusteni

Konkursile oodatakse konsortsiume, kuhu kuuluvad esindajad mitme teadus- ja arendusasutuse uurimisrühmadest. Konkursi taotlusvoor toimub Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS. Osalemise soovist palub ETAG teada anda Sigrid Otsale aadressil sigrid.ots@etag.ee, pärast mida võimaldab ETAG ligipääsu ETIS-e taotlusvormile. Taotlus tuleb esitada eesti keeles. Uuringu läbi viimiseks on aega kuni 18 kuud ning projekti eelarve on kuni 270 000 eurot koos käibemaksuga.

Uuringu teema on välja kasvanud Eesti Teadusagentuuri korraldatud ideekorjest, mis koondas COVID-19 ja selle mõjuga seotud uurimisteemasid. Tegemist on programmi RITA erakorralise taotlusvooruga, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi eelarvest.

Lähteülesanne ja muu tehniline info.

Lisateave:

Liina Eek, RITA programmi juht, Eesti Teadusagentuur, 731 7383, 5300 1912, liina.eek@etag.ee

Sigrid Ots, RITA vanemkonsultant, Eesti Teadusagentuur, 730 0320, 5563 8082, sigrid.ots@etag.ee