Algab konkurss varustuskindluse kavandamise ja juhtimise alase uuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur (ETAG) kuulutab välja konkursi programmist RITA rahastatava uuringu „Varustuskindluse tagamise analüüs elanikele esmavajalikke kaupade ja teenuste pakkumisel” läbiviija leidmiseks. Konkurss jääb avatuks 3. septembrini 2020.

COVID-19 puhangust tingitud eriolukorra väljakuulutamine näitas, et Eestis puudub terviklik ja selge lähenemine varustuskindluse tagamisele hädaolukorras ning erikordades. Kuigi ettevõtlus ja majandus tavapärases turusituatsioonis toimib, võivad hädaolukorras ja erikordades tekkivad või kehtestatavad eritingimused oluliselt takistada kaubavahetust, toorainete, tootmissisendite ja tööjõu kättesaadavust ning tugiteenuste toimimist.

Selleks, et vajalikke meetmeid paremini planeerida, tuleks kriitilisi tegureid üheskoos samaaegselt analüüsida ja vajadusel prioriseerida ning selle tulemuseks võiks tekkida mudel, mille abil oleks võimalik välja selgitada esmavajalike majandussektorite toimepidevuse tõrkeid tekitavad asjaolud ja lahendused nende kõrvaldamiseks.

„Uuringu tulemuste abi saaks nii riik kui erasektor paremini valmistuda kriisiolukordadeks. Ministeeriumid saaksid kasutada tulemusi varustuskindluse poliitika kujundamiseks ja  selgemini oleks aru saadav ka ettevõtete roll ja vastutus varustuskindluse tagamisel, kelle najal ju varustuskindlus igapäevaselt suures osas toimibki,“ selgitas uuringuvajadust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna riigi tegevusvarude projektijuht Jako Reinaste.

Mudeli väljatöötamisel kasutatakse teiste Euroopa Liidu riikide kogemusi

Uuringu eesmärk on luua ettevõtetele toimepidevuse hindamiseks universaalne lähenemine (mudel), mille abil hinnata riigile oluliste majandussektorite varustuskindluse toimimist. Mudeli väljatöötamisel kasutatakse ka Soome, Leedu ja Saksamaa kogemusi.

Uuringu käigus pakutakse välja Eestile sobivaimad varustuskindluse mõõdikud ja sihttasemed. Samuti selgitatakse välja, millised muudatused oleksid vajalikud, et korraldada varustuskindluse lahendamine Eesti oludele sobivaimal ning riigieelarvet ja ettevõtjaid vähem koormaval viisil, mis arvestaks ka Euroopa Liidu õigusest tulenevate nõuetega.

Uuringuteema teadusagentuuri ideekorjest

Konkursi taotlusvoor toimub Eesti teadusinfosüsteemis ETIS. Osalemise soovist palume teada anda Sigrid Otsale aadressil sigrid.ots@etag.ee, pärast mida võimaldame ligipääsu ETIS-e taotlusvormile. Taotlus tuleb esitada eesti keeles. Uuringu läbiviimseks on 15 kuud ning eelarve on 350 000 eurot koos käibemaksuga.

Uuringu teema on välja kasvanud Eesti Teadusagentuuri korraldatud COVID-19 ja selle mõjuga seotud uurimisteemade ideekorjest. Tegemist on programmi RITA erakorralise taotlusvooruga, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi eelarvest.

Lähteülesanne ja muu tehniline info.

Lisateave:
Liina Eek, RITA programmi juht, Eesti Teadusagentuur, 731 7383, 5300 1912, liina.eek@etag.ee
Sigrid Ots, RITA vanemkonsultant, Eesti Teadusagentuur, 730 0320, 5563 8082. sigrid.ots@etag.ee