Avanes tervishoiu ja hoolekande ümberkujundamise partnerluse (THCS) esimene ühiskonkurss

Tervishoiu ja hoolekande ümberkujundamise partnerlus (Transforming Health and Care Systems, THCS) kuulutas välja esimese ühiskonkursi teemal „ Healthcare of the Future“.

Ühiskonkursi peaeesmärgiks on leida uuenduslikke lahendusi, mis aitaksid optimeerida tervishoiu- ja hooldusteenuste osutamist erinevates olukordades. Nende lahenduste eesmärgiks peaks olema tervishoiu ja hoolekande muutmine majandus-, sotsiaal- ja keskkonnasäästlikuks, hoides samal ajal inimesed hooldusprotsessi keskmes.

Ühiskonkursi kitsamad eesmärgid on:

  1. Teadmised tuleviku tervishoiu ja hoolekande ülesehitamiseks. See peaks hõlmama mitmete mõõtmete käsitlemist nagu kvaliteet, ohutus, võrdsus, tõhusus, tulemuslikkus, juurdepääsetavus, jätkusuutlikkus, ökonoomsus, eetika ja vastupidavus. Eesmärgiks on toetada uute ja uuenduslike lahenduste väljatöötamist, mis suudavad lahendada tervishoiu ja hoolekande praeguseid ja tulevasi väljakutseid.
  2. Toetada uuenduslike lahenduste elluviimist suuremas mahus. See hõlmab juba mõnes kontekstis tõhusaks osutunud tervishoiu- ja hoolekandeprobleemide lahendamisel tekkinud teadmiste ja edukate tavade väljaselgitamist ning nende kasutuselevõtu edendamist.

Konkurss on üheetapiline, kuid 23. mail 2023 kell 15.00 (14.00 CET) on taotlemisavalduse (Intent to Apply) esitamise tähtaeg. Taotlemisavalduse esitamine on kohustuslik: kui see on tähtajaks esitamata, siis taotlust hindamisele ei saadeta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. juunil 2023 kell 15.00 (14.00 CET).

Projektis peab osalema vähemalt kolm partnerit kolmest erinevast riigist. Kõik partnerid peavad vastama oma riigi rahastava organisatsiooni kehtestatud nõuetele.

Eesti partnereid rahastab Eesti Teadusagentuur toetussummas kuni 150 000 eurot projekti kohta (programmist Mobilitas Pluss).

Konkursi kohta leiab rohkem infot siit: https://www.thcspartnership.eu/funding/announcement-of-the-joint-transnational-call-for-proposals-healthcare-of-the-future-.kl Samuti leiab sellelt veebilehelt 16. märtsil toimunud infopäeva slaidid ning viite partnerotsingu lehele.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:

Margit Suuroja
tel 731 7360
Margit.Suuroja@etag.ee