Biodiversa+ partnerluse ühiskonkursil BiodivProtect sai rahastuse 5 Eesti teadlastega projekti

2021. aasta oktoobris avanes Biodiversa+ partnerluse esimene ühiskonkurss BiodivProtect teemal „Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea”. Ühiskonkurssi kaasrahastas lisaks riiklikele rahastavatele organisatsioonidele ka Euroopa Komisjon.

Eestist osalesid rahastajatena Eesti Teadusagentuur, Keskkonnaministeerium ja Maaeluministeerium.

Konkurss oli kaheetapiline. Kokku laekus tähtajaks 209 eeltaotlust, Eesti teadlasgruppidega eeltaotlusi oli 21. Lõppvooru pääses 109 eeltaotlust, kuid esitati 106 lõpptaotlust, nende hulgas 10 Eesti teadlastega projekti. Taotlusi hindas sõltumatu hindamiskomisjon, kes seadis projektid paremusjärjestusse.

Biodiversa+ projektikonkursi juhtkomitee, kuhu kuulusid kõik konkursil osalenud rahastavad organisatsioonid, tegi paremusjärjestuse alusel ettepaneku rahastada 36 uurimisprojekti, mille kogusumma oli üle 44 miljoni euro.

Väljavalitud 36 projekti on akadeemiliselt suurepärased projektid mitmetest valdkondadest. Projektidesse on kaasatud palju sidusrühmi ning neis tegeletakse erinevate oluliste teaduslike ja ühiskondlike probleemidega.

Eesti teadlasgruppidega sai rahastuse 5 projekti:

  • Projektis „Improving the Functional Connectivity of Grassland Networks for Plant-Pollinator Interactions“ (FuncNet) on koordinaatoriks Tartu Ülikooli kaasprofessor Tsipe Aavik. Selles projektis osalevad veel Saksa, Belgia, Rootsi ja Tšehhi teadlased.
  • Projektis „Aquatic FUNgal biodiversity: developing knowledge and strAtegies to inform ConservaTION priorities and measures“ (FUNACTION) osalevad Tartu Ülikoolist professor Leho Tedersoo ning kaasprofessor Veljo Kisandi töörühmad. Lisaks eestlastele osalevad projektis veel Rootsi (koordinaator), Portugali, Šveitsi, Saksa, Itaalia ja iserahastava partnerina Ameerika Ühendriikide teadlased.
  • Projektis „New approaches in determining the impacts of chemical pollution to protect the biodiversity of the Baltic Sea“ (Detect2Protect) osaleb Tallinna Tehnikaülikoolist vanemteadur Ivan Kuprijanovi töörühm ning lisaks Soome (koordinaator), Itaalia, Rootsi, Läti, Leedu ja Poola teadlased.
  • Projektis „Grassland conservation across European landscapes protecting biodiversity and ecosystem services with ecological networks“ (GreeNet) osaleb Maaülikoolist professor Kalev Sepa töörühm ning lisaks Austria (koordinaator), Šveitsi, Iiri, Saksa ja Norra teadlased.

Projektis „MicroEco Microbial Diversity, Ecosystem Services of the Soil Microbiome and Ecosystem Conservation“ (MicroEco) osaleb Tartu Ülikoolist professor Leho Tedersoo töörühm ning lisaks Soome (koordinaator), Serbia, Brasiilia, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania.

 

Rohkem infot Biodiversa+ partnerluse kohta leiab siit: https://www.biodiversa.eu/

Ja rahastatud projektide kohta siit: https://www.biodiversa.eu/2022/10/07/2021-2022-joint-call/#fundedprojects

või

Eesti Teadusagentuuris Margit Suuroja, tel: 731 7360, Margit.Suuroja@etag.ee
Maaeluministeeriumis Epp Eisler, tel 625 6236, Epp.Eisler@agri.ee
Keskkonnaministeeriumis Triin Sellis, tel: 626 2886, Triin.Sellis@Envir.ee