Biodiversa+ partnerluse ühiskonkursil BiodivMON sai rahastuse viis Eesti teadlastega projekti

2022. aasta septembris avanes Biodiversa+ partnerluse ühiskonkurss BiodivMon teemal „Improved Transnational Monitoring of Biodiversity and Ecosystem Change for Science and Society”. Ühiskonkurssi kaasrahastas lisaks riiklikele rahastavatele organisatsioonidele ka Euroopa Komisjon. 

Kokku laekus tähtajaks 262 eeltaotlust ja 108 lõpptaotlust, mida hindas sõltumatu hindamiskomisjon, kes seadis projektid paremusjärjestuse. Eesti teadlasgruppidega eeltaotlusi oli 22 ja neist sai edasi lõpptaotlusvooru 11.

Hindamiskomisjoni koostatud paremusjärjestuse järgi rahastas Biodiversa+ projektikonkursi juhtkomitee 33 uurimisprojekti, mille kogusumma oli üle 46 miljoni euro. Juhtkomiteesse kuulusid kõik konkursil osalenud rahastavad organisatsioonid. Eestist osalesid rahastajatena Eesti Teadusagentuur, Kliimaministeerium ja Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Väljavalitud 33 projekti on akadeemiliselt suurepärased projektid mitmetest valdkondadest. Projektidesse on kaasatud palju sidusrühmi ning neis tegeletakse erinevate oluliste teaduslike ja ühiskondlike probleemidega.

Meie teadlasgruppidega Eestist sai rahastuse viis projekti:

  • Projektis „Monitoring of Peat Microbial Diversity Through Vegetation Properties and Its Implication for Carbon Dynamics Across European Peatlands“ (MiDiPeat) osaleb Tartu Ülikooli professor Jaak Truu töörühm. Selles projektis osalevad veel Soome, Saksamaa ja Tšehhi teadlased.
  • Projektis „Monitoring and Mapping Fungal Diversity for Nature Conservation“ (FunDive) osaleb Tartu Ülikoolist professor Kadri Põldmaa töörühm. Lisaks eestlastele osalevad projektis veel Taani, Hispaania, Belgia, Itaalia, Tšehhi, Ungari, Saksamaa, Portugali, Prantsusmaa, Norra, Soome, Poola, Šveitsi, Kreeka ja Hollandi  teadlased.
  • Projektis „From Gene to Landscapes: Development of Environmental Impact Assessment Tools for Marine Biodiversity Monitoring Using eDNA and Remote Sensing Techniques“ (DNASense) osaleb Tartu Ülikoolist professor Ele Vahtmäe töörühm ning lisaks Rootsi, Belgia, Hispaania ja Soome teadlased.
  • Projektis „Monitoring Strategies and Tools to Address Knowledge Gaps on Aquatic Fungal Biodiversity“ (MoSTFun) osaleb osaleb Tartu Ülikoolist professor Veljo Kisandi töörühm ning lisaks Šveitsi, Kanada, Itaalia, Saksamaa, Rootsi, Norra, Hispaania ja Ameerika Ühendriikide teadlased.
  • Projektis „Mobilising, Harmonising and Incentivising Forest Biodiversity and Environmental Monitoring Data Through Web 3.0 Technology“ (Forest-Web-3.0) osaleb OÜ-st Single.Earth dr Arildo Souza Diasi töörühm ning lisaks Norra ja Belgia teadlased.

Rohkem infot Biodiversa+ partnerluse ja rahastatud projektide koht.

 

Lisainfo:

Margit Suuroja
731 7350
margit.suuroja@etag.ee
Eesti Teadusagentuur

Kadri Just
625 6236
kadri.just@agri.ee
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Triin Sellis
5349 0922
triin.sellis@kliimaministeerium.ee
Kliimaministeerium