EMP Balti teaduskoostöö programmi järgmiste voorude eelteated

EMP Balti teadusprogrammi järgmiste voorude juhtriigid (Leedu ja Läti) on avaldanud oma kodulehtedel konkursside ingliskeelsed eelteated:

Seal on ka viide temaatilistele prioriteetidele, mis mõnevõrra erinevad esimese vooru prioriteetidest. Muus osas on taotlemise kord üsna sama, v.a nõue, et projekti peab kindlasti olema kaasatud partner igast Balti riigist (ja lisaks vähemalt üks partner Norrast ja/või Islandilt ja/või Liechtensteinist) ning et projektid saavad kesta kuni 36 kuud. Voor on avanemas veebruaris 2020. Taotlemiseks on Leedu Teadusnõukogul oma elektrooniline keskkond, kus taotluse saab esitada Leedu koordinaator. Eestist saavad partneritena osaleda kõik teadusasutused, mis vastavad teadusorganisatsiooni mõistele EL riigiabi tähenduses.

Seal on ka viide temaatilistele prioriteetidele. Läti voorus ei ole kõigi Balti riikide kaasamine otseselt kohustuslik. Projektide kestus kuni 36 kuud. Voor avaneb veebruaris-märtsis 2020. Taotlemisel on Läti riiklikul hariduse edendamise agentuuril (State Education Development Agency, SEDA) oma elektrooniline keskkond, kus taotluse saab esitada Läti koordinaator. Eestist saavad partneritena osaleda kõik teadusasutused, mis vastavad teadusorganisatsiooni mõistele EL riigiabi tähenduses.

Mõlemal juhtriigil on plaanis korraldada taotlusvooru ava- ja partnerlusüritus, mille täpsed kuupäevad selguvad jaanuaris.

 

Katrin Piller
Koordinaator 
Välisteaduskoostöö osakond
Eesti Teadusagentuur 
Soola 8, Tartu 51004, ESTONIA
Tel +372 731 7382, Mob +372 529 3236
Homepage www.etag.ee