NordForsk avas uue taotlusvoor teemal „Green Transition“

NordForsk avab Põhja- ja Baltimaade projektikonkursi rohelist üleminekut käsitlevate uurimisprojektide jaoks.

Taotlusvoorus avatakse kolm alateemat:

  1. Energy Efficiency in the Food Systems for a Green Transition
  2. Climate and Gender Perspectives
  3. Democratic Engagement and Citizen-Involvement in Green Transition

Taotlusvooru kogueelarve on ca 11,8 mln eurot ja taotlusvooru tähtaeg on 5. detsember 2023.

Programmi viib ellu NordForsk koostöös järgnevate rahastavate organisatsioonidega:

Innovation Fund Denmark, Research Council of Finland, Research Council of Norway, Swedish Energy Agency, Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (Formas), Icelandic Centre for Research (Rannís), Estonian Research Council, Ministry of Regional Affairs and Agriculture, Research Council of Lithuania, Nordic Energy Research, Nordic Council of Ministers ja NordForsk.

Eesti osalejaid rahastab ETAG 100 000 eurot (tava projektipartner) või 150 000 eurot (koordinaator) ning Regionaal- ja põllumajandusministeerium 100 000 eurot projekti kohta.

NB! Eesti osalejad saavad toetust küsida ainult esimese alateema jaoks (Energy Efficiency in the Food Systems for a Green Transition). Teises kahes alateemas võivad Eesti partnerid osaleda ainult omafinantseeringuga.

Kasumit teenivad asutused (private-for-profit) peaksid enne taotluse esitamist võtma ühendust ETAGi kontaktpunktiga: Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee).

Konkursi teate ja taotlemistingimused leiab: https://www.nordforsk.org/calls/call-research-proposals-green-transition

Taotlus tuleb esitada NordForski portaali kaudu (Application Portal): https://funding.nordforsk.org/portal/?_gl=1*tn9lws*_ga*MTA0MTU3MDA5My4xNjkzOTgzNTQ0*_ga_Y9WRJ6TMM6*MTY5Mzk4MzU0NC4xLjEuMTY5Mzk4NDY4MC4wLjAuMA..#call/3085/details

Lisainfo NordForski programmi kohta: https://www.etag.ee/valiskoostoo/balti-ja-pohjamaad/nordforsk/

 

Taotlusvooru kontakt ETAG-s:
Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee)

Taotlusvooru kontakt Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis:
Argo Peepson (argo.peepson@agri.ee)