NordForsk avas uue taotlusvooru teemal „Sustainable fisheries from healthy seas“

NordForsk avab Põhja- ja Baltimaade projektikonkursi ookeani- ja merekalandust käsitlevate uurimisprojektide jaoks.

Taotlusvooru uurimispiirkonnaks on Atlandi ookean, Põhjameri ja Läänemeri. Vesiviljelus ja mageveekalandus ei ole selle vooru fookuses.

Taotlusvooru kogueelarve on ca 40 mln NOK ehk ca 3,5 mln eurot ja taotlusvooru tähtaeg on 28. mai 2024.

Taotlejad saavad valida kahe alateema ja kahe suuna vahel:

  1. Alateema: Assessment and mitigation of the impacts of fisheries on the marine environment
  2. Alateema: Evaluation of the effects and feasibility of time-area closures as a fisheries management tool
  3. Suund: Climate change
  4. Suund: Ecosystem services

Taotlejad peavad valima vähemalt ühe alateema ja ühe suuna.

Konsortsium peab minimaalselt koosnema erinevatest teadust teostavatest organisatsioonidest vähemalt kolmest osalevast riigist või piirkonnast. Kaks neist peavad olema voorus osalevad Põhjamaad (Taani, Fääri saared, Soome, Island ja Norra).

Edukas projektis osalevaid Eesti teadlasi rahastab Eesti Teadusagentuur. Maksimaalne toetus Eesti partneritele, kes osalevad projektis tavapartneri rollis, on 150 000 eurot projekti kohta – ka juhul, kui ühes projektis on mitu Eesti partnerit.

Kui Eesti partner osaleb projektis juhttaotlejana (koordinaatorina), saab Eesti osaprojektile küsida toetust kuni 300 000 eurot. Juhul kui Eesti koordineeritavas taotluses osaleb mitu Eesti partnerit, peab 300 000 eurosse mahtuma kõigi selles projektis osalevate Eesti partnerite eelarve.

Kasumit teenivad asutused (private-for-profit) peaksid enne taotluse esitamist võtma ühendust ETAGi kontaktpunktiga: Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee).

Kolmapäeval, 13. märtsil kell 10.30–12.00 korraldab ETAG veebinari NordForski kahe kevadise taotlusvooru tutvustuseks  (rände- ja lõiminguteemaline taotlusvoor; ookeani- ja merekalanduse taotlusvoor). Veebinar toimub eesti keeles ja registreeruda saab siin: https://etag.ee/uritus/nordforski-2024-kevadiste-taotlusvoorude-veebinar/

Ulvi Moor Eesti Maaülikoolist jagab oma kogemust NordForski projekti juhttaotleja ja koordinaatorina. Uuenduslikku ja kestlikku aiandust käsitlev projekt InNoBaHort pälvis rahastuse NordForski 2022. aasta taotlusvoorus “Sustainable Agriculture and Climate Change”.

Katrin Piller, Katrin Kello ja Katrin Saar ETAGist tutvustavad nõudeid Eesti taotlejatele, taotlemiskeskkonda ja taotlusvoorude teemasid.

Ookeani- ja merekalanduse taoltusvooru viib ellu NordForsk koostöös järgnevate rahastavate organisatsioonidega:

Nordic Council of Ministers, NordForsk, Estonian Research Council (ETAG),
Icelandic Ministry of Food, Fisheries and Agriculture , Innovation Fund Denmark,
Ministry of Agriculture and Forestry of Finland, Research Council Faroe Islands, Research Council of Norway, Research Council of Lithuania.

Konkursi teemasid ja nõudeid ning taotluse esitamist kirjeldavad lähemalt https://www.nordforsk.org/calls/call-proposals-sustainable-fisheries-healthy-seas

Taotlus tuleb esitada NordForski portaali kaudu (Application Portal): https://funding.nordforsk.org/portal/#call/3365/details

Lisainfo NordForski programmi kohta: https://www.etag.ee/valiskoostoo/balti-ja-pohjamaad/nordforsk/

 

Taotlusvooru kontakt ETAGis:
Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee)