Eesti arendusnõunikud külastasid Iirimaa teadusasutusi

Juuni alguses külastasid Eesti erialaliitude arendusnõunikud ning avaliku sektori esindajad Iirimaa teadusasutusi. Visiidi eesmärk oli saada põhjalik ülevaade Iiri tehnoloogiasiirde ökosüsteemi toimimisest ja õppida Iirimaa kogemusest tööstuse ja teadusasutuste koostöö arendamisel. 

Iirimaal on pikaajalised kogemused ja silmapaistvad tulemused konkurentsivõimelise, kõrge tootlikkusega ja jätkusuutliku ettevõtlussektori toetamisel. Külastuse vältel tutvusid Eesti delegatsiooni liikmed Iirimaa teadusorganisatsioonide ja avaliku sektori esindajatega, et õppida parimatest praktikatest sektoritevahelises koostöös. Samuti andis Iirimaa külastus võimaluse arendada uusi potentsiaalseid partnerlussuhteid erinevates valdkondades. 

Eesti delegatsiooni liige ja Eesti Puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja näeb suurt potentsiaali koostööks ehitussektoris. “Iirimaa on kujunenud juhtivaks teaduskeskuseks ja Eesti puitehitussektori esindajana on mulle eriti muljet avaldanud valitsuse investeeringud ehitusinnovatsiooni. Iirimaa ulatuslikud innovatsiooniprogrammid ja tulevikku suunatud poliitika pakuvad meile väärtuslikke õppetunde.  

Samaaegselt on Dublini elanikel juba mõnda aega probleeme taskukohaste elamispindade kättesaadavusega. Iirimaa ehitussektor areneb kiiresti ja me oleksime uhked, kui Eesti saaks oma kogemusega puitehitiste ehitamisel nende edule kaasa aidata. Euroopa suurima puithoonete eksportijana näeme suurt potentsiaali tihedamaks koostööks,” ütles Kadaja. 

Eesti delegatsioon koosnes 19 liikmest, kelle seas olid nii erialaliitude arendusnõunikud ja riigiametnikud kui ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Eesti Teadusagentuuri esindajad. Õppereisi vältel toimusid kohtumised Dublini Tehnoloogiaülikooli, Iiri Tööstusarenduskeskuse, Iiri Teadmussiirde keskuse, Iiri majandusministeeriumi ning Enterprise Ireland esindajatega.  

Dublini Tehnoloogiaülikooli innovatsiooni ja teadmussiirde juht Dr. Paul Maguire tõdes, et teadlaste ja ettevõtlussektori eduka koostöö aluseks on personaalne lähenemine ning ettevõtete toetamine esimesest sammust. “Meil oli hea meel võõrustada Eesti delegatsiooni ja arutada, kuidas arendada koostööd tööstuse, akadeemiliste ringkondade ja valitsuse vahel. Usun, et Eestil on palju õppida Iirimaa tehnoloogiasiirde mudelist ja ettevõtete toetamisest. See hõlmab nii spin-off ettevõtteid kui ka rahvusvahelisi suurkorporatsioone,” ütles Dr. Maguire. 

Vastuvõtt Eesti saatkonnas. Pildil Eesti suursaadik Kairi Künka koos Eesti delegatsiooni, Dublini Tehnikaülikooli ning  Enterprise Ireland esindajatega.

Lisainfo: 
Indrek Heinla
Vanemkonsultant
Eesti Teadusagentuur
+372 55 24134