ICT-AGRI-FOOD 2019. a ühiskonkursi tulemused

ERA-NET ICT-AGRI-FOOD ühiskonkursi partneriteks on 28 rahastavat organisatsiooni 22 riigist (Austria, Belgia, Bulgaaria, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Läti, Norra, Poola, Rumeenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi, Holland).

Taotlusi sai esitada kahel teemal:

  • Data-driven ICT platforms and solutions to improve the sustainability of agri-food Systems
  • Identify and address barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems

Ühiskonkursi raames välja kuulutatud ühiskonkursile esitati 112 eeltaotlust, millest 32 jõudsid lõppvooru. Ühiskonkursi tingimustest ja partnerite rahastamisvõimalustest lähtuvalt jõuti kokkuleppele 19 projekti rahastamises, mille seas on ka 2 eesti teadlaste osalusega projekti. Projekti LiveStockSense rahastab Maaeluministeerium ja projekti SustainIT Eesti Teadusagentuur ja Maaeluministeerium. Eesti Teadusagentuuri eelarve selles taotlusvoorus oli 100 000 eurot. 

Projektis „Releasing the potential of ICT for sustainable milk and beef cattle value chains (SustainIT) osalevad Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi vanemteaduri Ants-Hannes Viira juhitav töörühm (koordinaatorina) ja Piimaklaster MTÜ teadur Anne Põdra juhitav töörühm. Lisaks osalevad partnerid Soomest, Rootsist ja Saksamaalt. Projekti kogumaksumus on 942,8 miljonit eurot.

Rohkem infot: https://ictagrifood.eu/node/44588

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris:

Maarja Soonberg
maarja.soonberg@etag.ee