Juuli keskpaigas käis Ukraina kõrgharidusdelegatsioon Brüsselis tutvumas Ukraina teaduse ja hariduse toetusvõimalustega

11.-14. juulil väisas Brüsselit Ukraina kõrgharidusdelegatsioon, mille koosseisus olid Ukraina Haridus- ja Teadusministeeriumi töötajad ning mitmete Ukraina ülikoolide, nende hulgas Mariupoli Riikliku Ülikooli, Mõkolaivi Admiral Makarovi Riikliku Laevaehitusülikooli, Taras Ševtšenko Kiievi Riikliku Ülikooli, Tšernihivi Polütehnilise Riikliku Ülikooli ja Sumy Riikliku Ülikooli rektoraatide esindajad.

11. juulil võõrustas ETAG Eesti Esinduses Brüsselis seminari “Ukraina haridus, teadus ja innovatsioon sõjaseisukorra ajal”, kus osales pea 40 inimest.

Seminari esimeses osas „Euroopa võrgustikud ja tugi Ukrainale“ anti ülevaade, kuidas erinevad võrgustikud, ühendused, organisatsioonid ning Euroopa Liit tervikuna on toetanud Ukraina haridust ja teadust ning millised võimalused on ka edaspidiseks toetuseks. Ettekanded tegid Ülle Must (HARNO), Allan Padar (ETAG), SilviaBojinova ja Georgiana Plesu (Euroopa Komisjon), Ragnhild Solvi Berg (IGLO hariduse töögrupp), Lidia Borrell-Damián (Science Europe) ning Kaarli H. Eichhorn (Ameerika Kaubandus-Tööstuskoda; advokaadibüroo Jones Day).

Teises osas rääkisid Ukraina delegatsiooni esindajad olukorrast Ukraina haridus- ja teadusmaastikul ning millist tuge nad kõige enam vajavad sõjajärgse ülesehitustöö toetamiseks. Toodi välja, et suureks murekohaks on teadlaste ja tudengite väljaränne ning teaduse infrastruktuuri hävinemine. Väiksemal või suuremal määral on kõik ülikoolid sõjas kannatada saanud, neist kõige enam kindlasti Mariupol ning Mykolaiv. Kuna taristu abi saabub alles peale sõda, siis hetkel püüavad ülikoolid oma jõududega hakkama saada ning taastada kõige enam vajaminevaid ehitisi. Rõhutati vajadust täiustada e-õppe kursuste taset, sest suur osa õppetööst toimub distantsilt. Samuti rõhutati jätkuva koostöö vajadust ja otseste kontaktide hoidmist ning pideva koolituse võimaluste andmist Ukraina kõrgkoolide töötajatele.

Päeva lõpetasid Eesti suursaadik Belgias, Artur Kink ja Ukraina suursaadik Belgias, Natalia Anoshina. Mõlemad tõid oma südamlikus kõnes välja Ukraina toetuse vajalikkuse ja ühtehoidmise.

Kolme päeva jooksul külastas Ukraina delegatsioon Brüsselis DLR projektijuhtimise agentuuri, Norra Teadus- ja Tehnikaülikooli (NTNU) Brüsseli kontoreid, Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni ning hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraate, COST assotsiatsiooni ja Brugges asuvat Euroopa Kolledžit.

Visiidi initsieeris HARNO, Ülle Musta eestvedamisel ning kaaskorraldajateks olid kolleegid ETAGist. Visiit sai teoks tänu Eesti Vabariigi Välisministeeriumi arenguabi projektile “Trepp tipptasemeni: tõhusa ja kindla kõrgharidussüsteemi toetamine Ukrainas”.

ETAGi Brüsseli büroo esindaja
Kristel Oitmaa
kristel.oitmaa@etag.ee