ETAG jätkab uuel teadusuuringute rahastamise perioodil piirangutega Venemaa ja Valgevene suhtes

Eestis on alanud uus teadusuuringute rahastamise periood. Eesti Teadusagentuur tuletab siinkohal meelde, et meie korraldatud konkurssides on piirangud koostööks Venemaa ja Valgevenega ning me ei rahasta nendega ühist teadustööd ega vastastikuseid visiite.

Venemaa sõjale Ukraina vastu ei ole ühtegi õigustust ja vastuseis sellele peab olema kompromissitu. See tähendab, et järeleandmisi ei saa teha üheski valdkonnas – Eesti Teadusagentuuri kindel seisukoht on, et sõltumata rahastusmeetmest ei ole praeguses olukorras teaduskoostöö Venemaa ega Valgevenega lubatud ega abikõlblik. Taotluste tehnilise kontrolli käigus tuleb kindlasti sellised tegevused eemaldada. 

Siinkohal ei saa rääkida teaduse ja poliitika lahususest, sest eriti Venemaal ei ole need lahus. Lisaks on oluline tagada Eesti teadusasutuste töötajate turvalisus. Seda ei saa teha, kui tuleb teadustegevuse raames reisida Venemaale. Riiki, kuhu Välisministeerium ja muud riigiasutused ei soovita reisida ning kuhu sisenedes tuleb anda mõista oma poolehoiust Venemaa sõjale Ukraina vastu.

Koostöö Venemaa ja Valgevene teadusasutustega võib olla võimalik tulevikus, aga kindlasti mitte praegu. Seni, kuni jätkub nende sõda Ukraina ning seeläbi Euroopa väärtusruumi vastu, ei saa see võimalikuks. Ei nende teadlaste ega teadusasutustega. Eesti ja Euroopa kohustus on igal tasemel seista vastu Putini režiimiga koostöö normaliseerimisele, sest see on poolehoid nende kuritegudele Ukrainas.