Kvantinformaatika ja -kommunikatsiooni ning -tehnoloogiate teemalisel QuantERA II rahvusvahelisel ühiskonkursil sai rahastuse üks Eesti teadlaste osalusega projekt

2021. aasta ühiskonkursil osales 36 riiklikku/regionaalset teadusprojekte rahastavat organisatsiooni 27 riigist.

Konkursile oodati taotlusi järgmistel teemadel:

  • Quantum Phenomena and Resources
  • Applied Quantum Science

Konkursile esitati 128 eeltaotlust ning 91 lõpptaotlust, millest eesti teadlaste osalusega taotlusi oli vastavalt 3 ja 1. Rahvusvahelise hindamiskomitee hindamise järel soovitati rahastada 39 taotlust.

Ühiskonkurssi kaasrahastas Euroopa Komisjon. Rahastatavate projektide kogueelarve koos EK kaasrahastusega on üle 43,5 miljoni euro. Rahastamisele kuulub ka üks eesti teadlaste osalusega projekt „Quantum enhanced Raman spectroscopy for bioimaging applications“ (QuRAMAN). Lisaks Dr. Aleksander Rebasele Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist osalevad selles projektis veel taani ja saksa teadlased.

Eesti Teadusagentuuri eelarve selles taotlusvoorus oli 150 000 eurot.

Rohkem infot QuantERA kohta (https://quantera.eu/about)

 

Täiendav info Eesti Teadusagentuuris:
Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee
Tel: 731 7360

ja

Maarja Soonberg
maarja.soonberg@etag.ee
Tel: 731 7387