Eestisse saabuvate järeldoktorite toetamise reeglid muutuvad

Plaanis on muuta Eestisse saabuvate järeldoktorite toetamist – noorteadlastel on suurem võimalus oma projektile toetust saada

EL tõukefondidest rahastatud programm „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“ ehk „Mobilitas Pluss“ lõppeb järgmise aasta keskel, aga juba käesoleva aasta lõpus saab alguse uus programm „T&A rahvusvahelistumise toetamine: ühendumine rahvusvahelise teadmiste turuga“. Lisaks nimetusele on plaanis muuta ka programmi tegevuste sisu. Mobilitas Pluss programmiga jagati toetust Eestisse sissetulevatele järeldoktoritele. Sarnane  toetus tuleb ka järgmises programmis, kuid oluliste muutustega. Eesmärk on paremini ära kasutada sünergiat Euroopa horisondi ja tõukefondide vahel. Peamised muudatused uues programmis järeldoktorite toetamisel võrreldes senisega on:

 • Hakatakse kasutama Euroopa horisondi Marie Skłodowska-Curie (MSCA) kvaliteedimärgise süsteemi – taotlused tuleb esitada Euroopa horisondi MSCA järeldoktori meetme taotlusvooru. Otse ETAGile taotlusi esitada ei saa.
 • Lisaks Eestisse tulevatele järeldoktoritele toetab uus programm ka Eesti teadlasi, kes soovivad minna välismaale järeldoktorantuuri, kuigi põhirõhk jääb siia tulijatele.
 • Uus programm rahastab teadlasi, kel pole doktorikraadist möödas rohkem kui 8 aastat, kusjuures lapsehoolduspuhkusel viibimise, kaitseväes teenimise või muul põhjusel teadusest eemal oldud aja võrra periood pikeneb.
 • ETAG toetab vaid neid projekte, mis panustavad Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavas defineeritud nutika spetsialiseerumise valdkondadesse.

MSCA süsteemi kasutamine tähendab, et Eestisse tulla soovival noorel teadlasel ja  järeldoktoril, sh ka need, kes on kaitsnud doktorikraadi Eestis, kuid vahepeal viibinud välismaal (tagasipöördujad), on nüüdsest üheainsa taotluse esitamisel kolm võimalust rahastust saada:

 • Teadlane koos Eesti TA asutuse ja juhendajaga esitab taotluse MSCA järeldoktori taotlusvooru (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01), mille tähtaeg on tavapäraselt septembri keskel (sel aastal 14. sept);
  1. Esimene võimalus on saada rahastus MSCA järeldoktori meetmest. MSCA on prestiižne ja hea rahastusega ning jätab positiivse jälje teadlase CVsse.
  2. Kui taotlus ületab hindamiskünnise, kuid jääb MSCA konkurentsis rahastamata, liigub see automaatselt edasi ERA Fellowships taotlusvooru, mida rahastatakse Euroopa horisondi „Osaluse laiendamise“ meetmete alt. ERA Fellowships on ellu kutsutud piiratud arvu riikide (sh Eesti) toetuseks, et tasakaalustada teadlaste mobiilsusvooge. ERA Fellowships meetme tingimused on täpselt samad kui MSCA järeldoktoritel.
  3. Need hindamiskünnise ületanud taotlused, mis Euroopa horisondist raha ei saanud ja panustavad nutika spetsialiseerumise valdkondadesse, saab esitada ETAGile. ETAG rahastab neid projekte täiendava teadusliku hindamiseta, kuigi tuleb esitada täiendav selgitus valdkonna kohta.

Taotleja jaoks on oluline tähele panna, et taotlusi ei saa otse esitada ERA Fellowships ega ka ETAGi järeldoktori vooru, vaid need taotlused esitatakse ja hinnatakse MSCA skeemi raames.

Täiendav info:

Kristin Kraav
730 0337
kristin.kraav@etag.ee

Allan Padar
731 7350
allan.padar@etag.ee