Algavad Mobilitas 3.0 toetuste taotluste esitamised

Mobilitas Plussi jätkuprogramm „T&A rahvusvahelistumise toetamine: ühendumine rahvusvahelise teadmiste turuga“ ehk Mobilitas 3.0 alustab esimeste tegevustega, mille raames saab peagi esitada taotlusi grantideks.

Uue võimaluse saavad Eestisse tulla soovivad järeldoktorid, kes taotlesid toetust Euroopa Horisondi raames Marie Skłodowska-Curie (MSCA) raames, kuid jäid eelarvepiirangute tõttu positiivse rahastusotsuseta. Eesti Teadusagentuur rakendab MSCA kvaliteedimärgise põhimõtet ning toetust on võimalus taotleda järeldoktoritel, kes on aastate 2021 ja 2022 MSCA taotlusel avaldanud soovi tulla järeldoktorantuuri Eestisse ning saanud kõrge hinnangu (vähemalt 70%), kuid siiski rahastuseta jäänud. Taotlemine toimub vahemikus 1.–30. september.

Samuti käivitub mehhanism Euroopa Teadusnõukogu (ERC) toetuse taotlemise edukuse tõstmiseks. Kandideerida saavad eelnevalt ERC taotluse esitanud, kes ei saanud positiivset rahastusotsust. Selle eeldus on, et teadlane jõudis ERC taotlemisel teise hindamisvooru ja sai lõpphinnanguks A; Sünergia grandi korral peab olema jõudnud kolmandasse vooru. Esitatud taotlusi hakatakse läbi vaatama augustist.

Nii järeldoktori kui ERC toetuste taotlemine käib läbi ETIS keskkonna. Samuti on juba võimalik tutvuda järeldoktori ja ERC toetuse taotlemise korraga. Nende kahe toetuse eeltingimus on, et rahastuse saanud teadustöö panustab nutika spetsialiseerumisse valdkondadesse. Lähemalt saab valdkondadega tutvuda TAIE fookusvaldkondade lehel.

 

Kontakt ja lisainfo:

Allan Padar
Teadlasmobiilsuse valdkonna juht, Mobilitas Pluss programmi juht
Tel: 5686 6722
allan.padar@etag.ee