Mobilitas Pluss avas ERC mentorlusinitsiatiivi raames uue toetusskeemi

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) missioon on toetada eesliiniuuringuid kõigi EL liikmesriikide kõigis teadus- ja arendustegevuse valdkondades. Euroopa Teadusnõukogu on aastate jooksul rakendanud mitmeid meetmeid, et soodustada teadlaste ERC granditaotlemise edukusmäära riikides, kus see on seni olnud tagasihoidlikum. Käesoleval aastal tuli ERC välja uue algatusega, aidates identifitseerida rahvusvahelisi mentoreid, kes toetaksid teadlasi ERC grandi taotlemisel. Seejuures ERC ise ei hüvita mentoritele algatusega seotud kulusid. Seda teevad rahvuslikud teadus- ja arendustegevust rahastavad agentuurid ja fondid, kehtestades sealjuures oma asukohariigi piires täpsemad mentorite tööülesanded ja nende täitmisest tulenevad hüvitised.

Eesti Teadusagentuur (ETAG) ühines selle algatusega ja käivitas Mobilitas Pluss programmi raames uue toetusmeetme. ETAG pakub ERC grante taotlevatele teadlastele võimalust saada oma juba valmimisfaasis ERC grandi taotlustele ekspert-tagasisidet. Mentorlusinitsiatiivi on ekspertidena kaasatud nii ERC grandihoidjad kui ka endised ERC hindamispaneelide liikmed.

Mentorlusinitsiatiivis osalemiseks peaks ERC  granditaotlust ettevalmistaval teadlasel kindlasti juba olemas olema taotluse enam-vähem lõplik versioon juba vähemalt kuu aega enne ERC taotlusvooru tähtaega. Mentori kogemustest ja suunistest õppimine aitab teadlast taotluse lõplikul viimistlemisel.

ERC mentorlusinitsiatiivi toetust rakendatakse Mobilitas Pluss partnerorganisatsioonide kaudu ja taotlemine käib läbi Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS).

Mobilitas Pluss ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotlemise ja menetlemise juhend
Rohkem infot ETAGi pakutavatest koolitustest ja toetustest ERC grandi taotlejatele leiab siit.
ERC grandi taotlemise toetuse info.

 

Lähem info ja taotlusvormi avamine:
Margus Harak, PhD
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
Eesti Teadusagentuur
7 317 343
margus.harak@etag.ee