Avanes Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi sordiaretuse toetuse taotlusvoor

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi, et leida konsortsium, mis viiks läbi uuringu teemal „Omad kestlikud sordid targaks toidujulgeoleku tagamiseks.“ Uuringut rahastab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. 

Toetuse eesmärk on toidujulgeoleku tagamiseks vajaliku kaasaegse, paindliku ja jätkusuutliku täppissordiaretuse oskusteabe tekitamine ja rakendamine Eestis. Pikaajalisema mõjuna tõstab projekt Eesti riigi autonoomset toimetulekuvõimet toidujulgeoleku tagamisel, võimalike katastroofide, sõjaliste konfliktide või muude kriiside korral.  

Projektil on kaks suuremat alaeesmärki – uudse aretusteabe loomine ja aretuse tööriistakasti loomine. Uudse aretusteabe loomise osas tuleb rakendada põllukultuuride sordiaretuse kaasaegseid täppismeetodeid, nt genoomne selektsioon ja täppisaretustehnikad.  

Tööriistakasti sisuks on aretuses rakendatavad meetodid ja platvormid genoomse selektsiooni, täppisaretustehnikate ja tehisaru kasutamiseks valitud toidujulgeoleku aspektist oluliste taimekultuuride haigus- ja kliimakindluse aretamiseks. Lisaks töötatakse välja ja kohandatakse tööriistakasti kasutamiseks vajalik taristu ning töövahendid. 

Projekti kogueelarve on 1 980 000 eurot (sisaldab käibemaksu) ning uuringu valmimistähtaeg on 31.12.2027. 

Taotlusvoorus on oodatud osalema vähemalt kahest teadus- ja arendusasutusest koosnev konsortsium. Vähemalt üks partner peab olema positiivselt evalveeritud Eesti teadus- ja arendusasutus.  

Taotlus tuleb esitada inglise keeles. Taotlusvoor on avatud Eesti Teaduse Infosüsteemis (ETIS) kuni 27.05.2024 kell 17.00. 

Küsimuste korral palume võtta kirjalikult ühendust ETAGi Teaduspoliitika juhi Liina Eekiga. Konkursi kohta käivad küsimused ja vastused leiad SIIT.

Dokumendid:

Lähteülesande vorm

Annex 1 Evaluation Guidelines and Criteria (in English)

Annex 2 (Lisa 2) Projekti juhtkomisjoni töökorra näidis

Annex 3 Gantt chart sample (in English)

Annex 4 Sample template of the financial report and activity report (in English)

Annex 5 (Lisa 5) Vahe- ja lõpparuande vormistamise juhend

Annex 6 (Lisa 6) Lepingu näidis

 

Lisainfo: 
Liina Eek 
Teaduspoliitika valdkonna juht 
+372 5300 1912 
liina.eek@etag.ee
Eesti Teadusagentuur