Avanes Kliimaministeeriumi maa- ja mullakasutuse toetuse taotlusvoor

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi, et leida konsortsium, mis viiks läbi uuringu teemal „Üleriigilise ülepinnalise suuremõõtkavalise mullastikukaardi uuendamine.“ Uuringut rahastab Kliimaministeerium. 

Uuringu eesmärk on luua riigile innovaatiline ja ressursikestlik maa- ja mullakasutuse seire- ja juhtimissüsteem, mis on edaspidi terviklike ja kvaliteetsete maahõive ruumiotsuste planeerimise ja suunamise aluseks. 

Uurimisprogrammi kogueelarve on kuni 1,2 miljonit eurot ja ning uuringu valmimistähtaeg on 01.11.2026. 

Taotlusvoorus on oodatud osalema vähemalt kahe asutuse teadus- ja arendustöötajatest moodustatud konsortsium. Konsortsiumi juhtpartner peab olema positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus. 

30. aprillil kell 10.00-11.30 toimus infotund, kus Eesti Teadusagentuur ja Kliimaministeerium esitlesid oma ootusi ja taotlejatel oli võimalik küsida lisainfot. Infopäeval esitati küsimusi uurimuse andmestiku omaniku, andmete avalikustamise, otsuse tegemise ajakava, aruandluse nõuete, käibemaksu arvutamise, ETISesse esitatavate dokumentide (partnerite kinnituskirjad) kohta. Soovi korral saab ETAG jagada huvilistega infopäeva salvestust.
Konkursi kohta käivad küsimused ja vastused leiad SIIT.

NB! Konkursi tähtaeg pikeneb ühe nädala võrra, taotlusvoor on avatud Eesti Teaduse Infosüsteemis (ETIS) kuni 07.06.2024 kell 23:59.

Dokumendid: 

Lähteülesande vorm

Hindamisjuhend

Juhtkomisjoni töökord

Ajakava Gantti tabelina

Kuluaruande vorm

Vahe- ja lõpparuande vormistamise juhend

Töövõtulepingu põhi

 

Lisainfo: 
Liina Eek 
Teaduspoliitika valdkonna juht 
+372 5300 1912 
liina.eek@etag.ee
Eesti Teadusagentuur