Konkurss vabakonna arengusuundumuste uuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi, et leida uurimisrühm, mis viiks läbi uuringu teemal „Vabaühenduste ja vabatahtliku tegevuse arengusuundumused ja võimalused. Analüüs ja ettepanekud poliitika või sekkumiste kujundamiseks.“ Uuringut rahastavad Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium. 

Sidusa ja kaasava ühiskonna alustala on tugev vabakond. Äriregistri andmetel oli Eestis 01.04.2024 seisuga 24 345 mittetulundusühendust. 2018 aastal läbi viidu uuringu kohaselt on vabatahtlikus tegevuses osalenud 49% Eesti inimestest.  

Selleks, et Eestis oleks mitmekülgseid võimalusi ühiskondlikus ja kogukondlikus elus kaasa lüüa, on “Sidusa Eesti arengukavas 2021–2030” planeeritud toetavaid tegevusi nii inimeste aktiivsuse kui ka kogukondade ja vabaühenduste võimekuse suurendamiseks. Kodanikuühiskonna ja vabatahtliku tegevuse valdkonna süsteemseks ja tõenduspõhiseks arendamiseks on vaja leida lahendused olemasolevatele probleemidele. 

Uuring koosneb kolmest osast: seiremetoodika väljatöötamine, arengusuundumuste analüüs, riiklike poliitikate elluviimise kaasamispraktikate analüüs ja soovituste andmine. Uuringu maksumus käibemaksuta on 147 000 eurot ning uuringu valmimistähtaeg on 31.12.2025. 

Taotlejal tuleb komplekteerida uurimisrühm, kus on olemas järgnevad pädevused ja kogemused: 

  • projektijuhtimise pädevus; 
  • kodanikuühiskonna ja vabatahtliku tegevuse valdkonna ekspertiis; 
  • seiremetoodika väljatöötamise pädevus; 
  • uuringus kasutatavate kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete kogumise ja analüüsimise meetodite valdamine. 

Üks uurimisrühma liige võib katta mitut pädevust/kogemust.   

Konkurss on avatud Eesti Teadusinfosüsteemis kuni 13.05 kell 17:00.

16.04 toimus infotund, kus tellijad (Eesti Teadusagentuur, Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium) esitlesid oma ootusi ja taotlejatel oli võimalik küsida lisainfot.

Konkursi kohta käivad küsimused ja vastused leiad SIIT.

Dokumendid:

Hindamisjuhend

Juhtrühma töökord

Interaktiivne Tabel näide

Kuluaruande näidisvorm

Vahe- ja lõpparuande vormistamise juhend

Teenuse osutamise leping

Lähteülesande vorm vabatahtlikud tegevused lõplik

Uurimisrühma pädevused näidis

 

Lisainfo: 
Liina Eek 
Teaduspoliitika valdkonna juht 
5300 1912 
liina.eek@etag.ee
Eesti Teadusagentuur