Registreerimisvorm

Eesti Teadusagentuur, EAS ja Startup Estonia korraldavad metalli ja masinaehituse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate ja teadlaste vahelise koostööpäeva 10. jaanuaril 2023 Tallinnas. Koostööpäeval viiakse läbi lühivestlused, mille jooksul saavad nii ettevõtja kui ka teadlane tutvustada teineteisele enda uurimisteemat või -probleemi ning sobivusel näidata üles huvi edasiseks koostööks.

Estonian Research Council, EAS and Startup Estonia are hosting another cooperation day for entrepeneurs and researchers on the 10th of January 2023 in Tallinn. The topic of the day will be metal and machine building industry.  The day will focus on 1:1 discussions between entrepeneurs and researchers, so that they can introduce their problems and field of study to see, if there is a chance for cooperation in the future.

Isikuandmete töötlemine

Registreerimisel kogutud andmeid kasutame ürituse sujuvaks korraldamiseks ja vajadusel info operatiivseks edastamiseks. Meiliaadressi kasutame registreerunud isikule meeldetuletuse saatmiseks ja hiljem edastame sellele üritusega seotud info. Andmeid säilitame kaks aastat pärast programmi lõppu – eesmärgiks on statistika, aruandlus ja mõju analüüs. Andmete töötlemise aluseks on vastastikuste kohustuste täitmine ja Eesti Teadusagentuuri õigustatud huvi.

Eesti Teadusagentuuri andmekaitsetingimustega saab tutvuda veebilehel https://www.etag.ee/teadusagentuur/avalik-teave/isikuandmete-tootlemine/

GDPR

We use the data collected during registration or participation in the event to ensure the smooth organisation of the event and, if necessary, for the operational transfer of information. We use the e-mail address to send a reminder to the registered person and later send materials related to the event to that address. We retain data for a period of two years – the goal is statistics, reporting and an analysis of the impact of events.

The data-protection conditions of the Estonian Research Council are available for review on the website https://www.etag.ee/en/estonian-research-council/processing-personal-dataat-the-estonian-research-council