Sinimajanduse partnerluse esimene taotlusvoor “The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future” on avatud

„Euroopa horisondi“ sinimajanduse partnerlus (Sustainable Blue Economy, SBEP) avas 13. veebruaril oma esimese taotlusvooru teemal: „The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future“.

Taotlusvooru eesmärk on tugevdada sinimajandust Euroopas uuenduslike lahenduste ja mereökosüsteemide parema vastupanuvõime kaudu. Projektid peavad käsitlema üleeuroopalist tasandit ja mitut mered: Vahemeri, Must meri, Läänemeri, Põhjameri ja Atlandi ookean.

Eesti osalejaid rahastab ETAG ja Keskonnaministeerium summas 100 000 eurot (tava projektipartner) või 150 000 eurot (koordinaator) ning Maaeluministeerium 100 000 eurot projekti kohta.

 Taotlusvooru tähtajad:

  • Eeltaotlus 14. aprill 2023 (kl 15 Brüsseli aeg)
  • Täistaotlus 13. september 2023 (kl 15 Brüsseli aeg)

Eesti osalejad saavad toetust küsida kolme alateema jaoks:

(3) Climate-neutral, environmentally sustainable, and resource-efficient blue food and feed
(4) Green transition of Blue Food production
(5) Ocean Digital Twin (ODT) test use cases at EU sea-basins and the Atlantic Ocean

Esimeses kahes alateemas võivad Eesti partnerid osaleda ainult omafinantseeringuga:

(1) Planning and managing sea-uses at the regional level
(2) Development of offshore marine multi-use infrastructures to support the blue economy

Eesti Teadusagentuur rahastab kõiki tüüpi asutusi. Kasumit teenivatel asutustel (private-for-profit), kes taotlevad ETAGi toetust, peavad ühendust võtma konsultandiga (Katrin Saar, katrin.saar@etag.ee) enne taotluse esitamist.

Iga Eestipoolse asutuse põhitäitja (Prinicipal Investigator, PI) peab täitma järgnevaid nõudeid, mida saab lugeda siit: https://etag.ee/wp-content/uploads/2022/07/Vastavusnouded-RV-uhiskonkurssidel_30.08.22.pdf

Juhul, kui ühes projektis osaleb Eestis kaks partnerit, siis peavad mõlema asutuse põhitäitjad (PI) vastama nõuetele.

Sobivate projektipartnerite või konsortsiumi leidmiseks saab kasutada SBEP partneriotsingu tööriistahttps://proposals.etag.ee/sustainable-blue/2023/partner-search

Taotluste esitamise platvorm avatakse veebruari lõpuks. Kõik taotlusvooru dokumendid, juhendid ning taotlusvorm on kättesaadavad partnerluse kodulehel: https://bluepartnership.eu/#call

 

Lisainfo ETAGis:
Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee
7317386