Sihtevalveerimine

Sihtevalveerimine on teadus- ja arendustegevuse välishindamine, mida korraldatakse teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade või muude teaduspoliitiliste otsuste ja meetmete ettevalmistamiseks või nende mõjude ning rakendamise hindamiseks ja analüüsimiseks. Sihtevalveerimine korraldatakse kas ühes või mitmes teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. Sihtevalveerimise teema, osalejad, läbiviijad ja täpsema korralduse kinnitab haridus- ja teadusminister iga kord eraldi. Sihtevalveerimisel osalevad teadus- ja arendusasutused, mille teadus- ja arendustegevust on sihtevalveerimisele eelnenud aastal riigieelarvest finantseeritud. (vt lähemalt: Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus §20²)

Sihtevalveerimise eneseanalüüsivormid ja lisad:

2023. aastal toimus IT Akadeemia programmi IKT teaduse toetusmeetme sihtevalveerimine.

Sihtevalveerimiste raportid:

 

Kontakt
Triinu Soomere
teadus- ja arendustegevuse välishindamise vanemkoordinaator
tel 5699 8389
triinu.soomere@etag.ee