Korraline evalveerimine

Korraline evalveerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse teadus- ja arendusasutuse vastava valdkonna taset võrreldes valdkonna rahvusvahelise tasemega. Haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatakse välisekspertidest koosnev hindamiskomisjon, mis annab hinnangu evalveeritavas valdkonnas tegutseva asutuse teadus- ja arendustegevusele.

Haridus- ja teadusminister kinnitab hindamiskomisjoni põhjendatud ettepaneku alusel korralise evalveerimise otsuse, mille alusel evalveeritakse teadus- ja arendusasutuse tegevus vastavas valdkonnas kas positiivselt või negatiivselt. Positiivse otsuse kehtivusaeg on seitse aastat ja see annab asutusele õiguse taotleda:

  • teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses sätestatud alustel oma teadus- ja arendustegevuse finantseerimist riigieelarvest;
  • doktoriõppe avamist õppe aluseks olevas teadusvaldkonnas ülikooliseaduses sätestatud alustel.

Korralise evalveerimisega seotud dokumendid:

Positiivselt evalveeritud teadusasutused

Teadus- ja arendusasutus Evalveeritud teadusvaldkond Otsuse kinnitamise kuupäev
AS Metrosert Tehnika ja tehnoloogia 23.07.2021
AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus Loodusteadused 22.08.2017
BioCC** Bio- ja keskkonnateadused 18.11.2015
Cybernetica AS Loodusteadused 22.08.2017
Eesti Biokeskus (Tartu Ülikool)* Loodusteadused 22.08.2017
Eesti Keele Instituut Humanitaarteadused ja kunstid 22.08.2017
Eesti Kirjandusmuuseum Humanitaarteadused ja kunstid 22.08.2017
Eesti Kunstiakadeemia Humanitaarteadused ja kunstid
Tehnika ja tehnoloogia
22.08.2017
23.07.2021
Eesti Maaülikool Loodusteadused
Tehnika ja tehnoloogia
Põllumajandusteadused ja veterinaaria
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Humanitaarteadused ja kunstid 22.08.2017
Eesti Rahva Muuseum Humanitaarteadused ja kunstid 22.08.2017
Maaelu Teadmuskeskus (endine nimi: Eesti Taimekasvatuse Instituut) Põllumajandusteadused ja veterinaaria 22.08.2017
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus Humanitaarteadused ja kunstid 22.08.2017
Estonian Business School Sotsiaalteadused 22.08.2017
Icosagen Cell Factory OÜ Arsti- ja terviseteadused 04.12.2020
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Loodusteadused
Tehnika ja tehnoloogia
Arsti- ja terviseteadused
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
Protobios OÜ Arsti- ja terviseteadused 22.08.2017
STACC OÜ (endine nimi: Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ) Loodusteadused 22.08.2017
Tallinna Tehnikaülikool Loodusteadused
Tehnika ja tehnoloogia
Arsti- ja terviseteadused
Põllumajandusteadused ja veterinaaria
Sotsiaalteadused
Humanitaarteadused ja kunstid
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
Tallinna Ülikool Loodusteadused
Sotsiaalteadused
Humanitaarteadused ja kunstid
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
Tartu Observatoorium (Tartu Ülikool)* Loodusteadused 22.08.2017
Tartu Ülikool Loodusteadused
Tehnika ja tehnoloogia
Arsti- ja terviseteadused
Põllumajandusteadused ja veterinaaria
Sotsiaalteadused
Humanitaarteadused ja kunstid
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
Tervise Arengu Instituut Arsti- ja terviseteadused 22.08.2017
Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS** Terviseuuringud 11.06.2015

*01.01.2018 – ühinemine Tartu Ülikooliga

** TAKS § 214. (2) 2015.–2017. aasta korralisel evalveerimisel tehtud positiivne otsus kehtib kuni korralise evalveerimise 2024. aasta vooru tulemuste kinnitamiseni.
[RT I, 19.03.2019, 12 – jõust. 01.09.2019]

 

Kontakt:

Triinu Soomere
teadus- ja arendustegevuse välishindamise vanemkoordinaator
tel 5699 8389
triinu.soomere@etag.ee