Korraline evalveerimine 2017

2017. aastal toimunud korralise evalveerimise tulemused
haridus- ja teadusministri 22. augusti 2017. a käskkiri nr 1.1-2/17/213
haridus- ja teadusministri 30. augusti 2017. a käskkiri nr 1.1-2/17/216

 

Positiivselt evalveeriti:

 

Negatiivselt evalveeriti:

  • Eesti Rahva Muuseum sotsiaalteaduste valdkonnas (hindamiskomisjoni evalveerimisraport ERM_sotsiaalteadused).

 

2017. aasta korralise evalveerimisega seotud dokumendid:

Korralise evalveerimise hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Korralise evalveerimise ekspertkomisjoni ja selle töökorra kinnitamine

Korralise evalveerimise infoseminar (dets 2016)

Korralise evalveerimise infopäevade kokkuvõte

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord

Korralise evalveerimise taotlusvorm

Korralise evalveerimise hindamisjuhend

Korralise evalveerimise hindamisjuhendi lisa 1 doktoriõppekavade seosed Frascati käsiraamatu peavaldkondadega

Korralise evalveerimise enesanalüüsi vormi täitmise juhend

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus

Ülikooliseadus

Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu (Hetkel on Eesti Teadusinfosüsteemis Frascati Manual 2015 alusel viidud sisse muutused vaid peavaldkondade nimedes. Alamvaldkondade nimede muutused on sisseviimisel.)

 

Korralise evalveerimise tulemuste tutvustuse ja aruteluseminari esitlused:

Eesti Teadusagentuuri ülevaade 2017. a korralisest evalveerimisest

Loodusteadused Prof. dr Christian Enss

Tehnika ja tehnoloogia Prof. dr Jan-Gunnar Persson

Arsti- ja terviseteadused Prof. dr Boye L. Jensen

Põllumajandusteadused ja veterinaaria Prof. dr Barbara Ekbom

Sotsiaalteadused Prof. dr Verity J. Brown

Humanitaarteadused ja kunstid Prof. dr Peter Jonkers

Salvestused ettekannetest ja paneeldiskussioonist on leitavad Eesti Teadusagentuuri YouTube’i kanalil: vaatamiseks kliki siia