Ideekorje Eesti riigi arenguks oluliste uurimisteemade leidmiseks

Ideekorje on lõppenud!

Suur tänu kõikidele kaasamõtlejatele – kokku esitati ideekorjele üle 360 idee!

Tutvu ideekorjele esitatud ideedega SIIN.

*Antud failis on algmaterjal, eemaldatud on üksnes ideede esitajate e-posti aadressid. Faili viimasele vahelehele on kokku liidetud esitatud ideed ja kommentaarid.

30. novembril 2023 kuulutas Eesti Teadusagentuur välja Eesti riigile strateegiliselt vajalike uurimisteemade kavandamiseks avaliku ideekorje, mis kestis kuni 31. jaanuarini 2024.

Ideekorje eesmärk oli koguda ideid selle kohta, millist teadus- ja arendustegevust oleks vaja toetada, et saavutada Eesti riigi pikaajalised strateegilised eesmärgid. Ideekorje toimus Viima veebiplatvormil, kuhu said oma mõtteid sisestada nii ministeeriumid, teadlaskond kui ka laiem avalikkus. Lisaks ettepanekute esitamisele oli võimalus kommenteerida teiste esitatud mõtteid ja teemaarendusi.

8. veebruaril korraldas Eesti Teadusagentuur töötoa avalikult ideekorjelt laekunud ideede süstematiseerimiseks. Osalema olid kutsutud ministeeriumite teadusnõunikud ja erialaliitude arendusnõunikud.

Töötoa tulemusena vormus 365 panustatud ideest 19 uurimisteemat.

Esitatud uurimisteemasid tutvustati ministeeriumidele, kellel on võimalik esitatud ideid kasutada oma valdkondliku teadus- ja arendustegevuse kavandamisel ja rahastamisel. Samuti on ministeeriumidel võimalik ideekorjes leitud uuringuteemasid esitada Haridus- ja Teadusministeeriumi meetme „Teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste tulemuste rakendamise võimekuse tõstmine ühiskonnas ning selleks soodsa poliitikakeskkonna loomine“ (RITA+) taotlusvooru, mis toimub 2024. aasta I kvartalis.

15. märtsil korraldas Eesti Teadusagentuur veebiürituse, kus anti ülevaade ideekorje tulemustest, tunnustatakse osalejaid ning selgitatakse edasisi plaane.

Veebiürituse salvestus on järelvaadatav SIIN.

Kokku esitati ideekorjele 365 ideed. Viima platvormi kaudu esitati 344 ideed, millele lisandus 16 e-kirjaga saadetud ideed. Platvormi kaudu märgiti ideedele 148 kommentaari ning anti 1402 meeldimist (like). Ideid esitas kokku 226 inimest.

Kõige enam esitati ideid kategoorias Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad INIMESED (84 ideed) ning Eesti MAJANDUS on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik (81 ideed), teadusvaldkondadest esitati kõige rohkem ideesid loodus- ja tehnikateadustes (181 ideed), TAIE fookusvaldkondadest oli kõige enam ära märgitud kohalike ressursside väärindamine (86 ideed).

Eesti Teadusagentuur talletab ideekorjes esitatud ettepanekud, eesmärgiga toetada järjepidevat koosloomet Eesti riigile strateegiliselt vajalike uurimisteemade kavandamiseks.

 

Lisainformatsiooni ja küsimuste korral võta meiega ühendust ideekorje@list.etag.ee