Ideekorje Eesti riigi arenguks oluliste uurimisteemade leidmiseks

Ideekorje on lõppenud!

Suur tänu kõikidele kaasamõtlejatele – kokku esitati ideekorjele üle 300 idee! Lisainfot laekunud ideede kohta jagame peagi Eesti Teadusagentuuri platvormidel.

Tutvu ideekorjele esitatud ideedega SIIN.

*Antud failis on algmaterjal, eemaldatud on üksnes ideede esitajate e-posti aadressid. Faili viimasele vahelehele on kokku liidetud esitatud ideed ja kommentaarid.

 

Kas Sina tead, kuidas muuta Eesti targemaks? 

Eesti riigile strateegiliselt vajalike uurimisteemade kavandamiseks kuulutab Eesti Teadusagentuur välja avaliku ideekorje.

Ideekorje kestab 30. novembrist 2023 kuni 31. jaanuarini 2024.

Ideekorje eesmärk on koguda ideid selle kohta, millist teadus- ja arendustegevust oleks vaja toetada, et saavutada Eesti riigi pikaajalised strateegilised eesmärgid. Ideekorje toimub Viima veebiplatvormil, mis aitab ettepanekuid koondada, analüüsida ja edasi arendada.

See on esimene kord, kui Eestis korraldatakse avalik ideekorje riigile strateegiliselt vajalike uurimisteemade kavandamiseks. Sarnased avalikud mõttetalgud toimuvad näiteks Soomes ning Hollandis, eesmärgiga soodustada kaasatust ning koosloomet.

Veebiplatvormile on oodatud oma mõtteid sisestama nii ministeeriumid, teadlaskond kui ka laiem avalikkus. Lisaks ettepanekute esitamisele on võimalus kommenteerida teiste esitatud mõtteid ja teemaarendusi. Ideede väljapakkumine ning teiste ideede täiendamine ei ole piiratud, keskkond on loodud koosloome toetamiseks.

Ideede esitamisel piisab teema pealkirjast ja lühikesest selgitusest. Oodatud on ka “kastist välja” ideed, sest platvorm on mõeldud innovaatiliste mõtete kogumise ja arendamise kohaks. Formaat on vaba, oodatud on ettepanekud alates maavarade väärindamisest kuni kosmosetehnoloogiate ja valeuudiste leviku uurimiseni.

Peale ideekorje lõppu koondab Eesti Teadusagentuur esitatud ideed, analüüsib neid koostöös ministeeriumide teadusnõunike ning valdkonna ekspertidega. Selle tulemusena selguvad riigile olulised potentsiaalsed uurimisteemad. Esitatud uurimisteemasid tutvustatakse ministeeriumidele, kellel on võimalik esitatud ideid kasutada oma valdkondliku teadus- ja arendustegevuse kavandamisel ja rahastamisel.

Samuti on ministeeriumidel võimalik ideekorjes leitud uuringuteemasid esitada Haridus- ja Teadusministeeriumi meetme „Teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste tulemuste rakendamise võimekuse tõstmine ühiskonnas ning selleks soodsa poliitikakeskkonna loomine“ (RITA+) taotlusvooru, mis toimub 2024. aasta alguses.

Ideekorje ajakava:  

  • Ideekorje keskkond avatakse 30. novembril 2023.
  • Ideekorje sulgub 31. jaanuaril 2024.
  • Ideede analüüs, ministeeriumide üleste ideede väljaselgitamine, uurimisteemade sõnastamine ja tagasisidestamine toimub veebruaris 2024.

Teadmiseks

Eesti Teadusagentuur talletab ideekorjes esitatud ettepanekud, eesmärgiga toetada järjepidevat koosloomet Eesti riigile strateegiliselt vajalike uurimisteemade kavandamiseks. See võimaldab võtta ettepanekuid arvesse tulevastel ideekorjetel.

 

Lisainformatsiooni ja küsimuste korral võta meiega ühendust ideekorje@list.etag.ee