Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

Ettevõtete ja teadlaste koostööpäev

24. jaanuar, 15:00 - 18:00

/eng below/

24. jaanuaril toimub Aparaaditehase Armastuse saalis (Kastani 42, Tartu) tervisetehnoloogia valdkonnas tegutsevate ettevõtjate ja teadlaste vaheline koostööpäev!

Ürituse eesmärk on tuua teadlased ja ettevõtted ühte ruumi kokku, et neil avaneks võimalus pidada silmast silma lühivestlusi. Kohtumine võimaldab teineteisele tutvustada enda uurimisteemat või – probleemi ning sobivusel näidata üles huvi edasiseks koostööks. Üritus toimub matchmaking formaadis.  

Päeva juhib Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse teadmussiirde ekspert Relika Alliksaar Williams

Ürituse fookusteemad
– Biomeditsiin ja biomeditsiinitehnoloogiad
– Interdistsiplinaarne teadus- ja arendustegevus innovaatiliste tervisetehnoloogiate ja teenuste väljatöötamiseks
– Andmepõhised ja infotehnoloogilised lahendused tervisetehnoloogiates ja -teenustes
– Inimkesksete ja inimest kaasavate tervisetehnoloogiate ja -teenuste arendamine, sh terviseedendust ja -ennetust, tervisekäitumist ja inimese terviklikku tervise- ja raviteekonda käsitlevad lahendused

PÄEVAKAVA
14.45 Uksed avanevad
15.00 Tervitussõnad moderaatorilt
15.05 Inspiratsioonikõneleja Kadri Haljas, iduettevõtte Triumf Health asutaja ja tegevjuht
15.20 Raund 1: Kasutamata võimaluste ja väljakutsete tutvustamine ning nende täpsustamine, vabas vormis lühivestlused
Täpne formaat sõltub lõplikust osalejate arvust, ent palume olla nii ettevõtjail kui teadlastel valmis avatult rääkima oma tegemistest
16.25 Sirutuspaus
16.45 Raund 2: Jätkuvad Raund 1 vestlused
17.45 Kokkuvõte
18.00 Vabas vormis võrgustumine 

Selleks, et ürituse vältelt teadlaste ja ettevõtete vahel tekkinud lennukad ideed ka ellu viia, on meie konsultandid stardivalmis, et aidata projektidele leida parim võimalik teadusrahastus.

NB! Ürituse töökeel on läbivalt eesti keel, kuid leiame ka inglise keelt kõnelevaid vestluskaaslasi nii ettevõtjate kui teadlaste hulgast. 

REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD!

Koostööpäev on osalejatele tasuta ja seda kaasrahastatakse Euroopa Liidust läbi SekMo programmi.

***

On January 24th, a cooperation day between businesses and scientists operating in the field of health technology will be held in Tartu (Kastani 42, Tartu).

The biggest part of the day will focus on 1:1 discussions between entrepeneurs and researchers, so that they can introduce their problems and field of study to see, if there is a chance for cooperation in the future.

Event will be hosted by Relika Alliksaar-Williams from University of Tartu at Armastuse saal in Aparaaditehas (Kastani 42, 50410 Tartu). The entrance is in the courtyard of Aparaaditehas, door nr 6 (and then first door on your right).

Event focus areas
– Biomedicine and biomedical technologies
– Interdisciplinary research and development for the creation of innovative health technologies and services
– Data-based and information technology solutions in health technologies and services
– Development of human-centered and human-inclusive health technologies and services, including solutions regarding health promotion and prevention, health behavior and a person’s comprehensive health and treatment journey

AGENDA
14:45 Doors open
15:00 Kick-off and welcoming words
15:05 Keynote speaker Kadri Haljas, Founder and CEO of Triumf Health
15:20 Round 1: Showcasing unused opportunities and unsolved challenges and concretizing them. Short speeches in free format
Exact format of this session will be defined by final number of participants. We kindly ask both researchers and entrepreneurs to be ready to discuss freely about their activities
16:25 Stretching brake
16:45 Round 2: Raund 1 discussions will continue
17:45 Conclusion
18:00 Networking

NB! The event will take place in Estonian, but researchers and entrepeneurs, who speak only English will also find suitable discussion partners (translations possible).

REGISTRATION TO THE EVENT HAS ENDED!

The event is free for participants and is co-financed by the European Union through the SekMo program.

Additional information:
Kiiri Lättekivi
Senior Science Communication Specialist
+372 5554 2639
kiiri.lattekivi@etag.ee

Täpsem info

Kuupäev:
24. jaanuar
Aeg:
15:00 - 18:00
Kategooria:

Toimumiskoht

Aparaadi Tehase Armastuse saal
Kastani 42
Tartu, Eesti
+ Google Map