Arendusgrandi 2023. a taotlusvooru tähtaeg

Eesti Teadusinfosüsteem

Taotlusvoor avaneb teadlastele 1. veebruaril ning lõpeb 28. veebruaril kell 17.00. Seekordse vooru  fookusvaldkonnaks on Eesti rohepoliitika võtmevaldkondade edendamine. Nendeks on energeetika,...