Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

Arendusgrandi 2023. a taotlusvooru tähtaeg

28. veebruar 2023, 00:00 - 17:00

Taotlusvoor avaneb teadlastele 1. veebruaril ning lõpeb 28. veebruaril kell 17.00.

Seekordse vooru  fookusvaldkonnaks on Eesti rohepoliitika võtmevaldkondade edendamine. Nendeks on energeetika, teadmismahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline rohemajandus, transport ja liikuvus, kestlik toidusüsteem, ringmajandus ja jäätmed, ruumiplaneerimine ja hooned, elurikkus, maakasutus ja bioressursside väärindamine ning kliimamuutustega kohanemine.

Arendusgrant on konkurentsipõhine eksperimentaalarenduse toetus, mille eesmärk on edendada tehnoloogiasiiret, luua eeldusi teadustulemuste kommertsialiseerimiseks ja  rakendamiseks nii ettevõtetes kui ka ühiskonnas laiemalt ning suurendada teaduse ühiskondlikku ja majanduslikku mõju.

Arendusgranti saab taotleda üheks aastaks ning projektid peavad algama 2023. aastal. Vooru kogumaht on 2,15 milj. eurot ja ühe grandi maksimaalne maht on 150 000 eurot. Taotlemise eelduseks on taotleja eelnev uurimistöö, milles on jõutud vähemalt 4. tehnoloogilise valmiduse tasemele (humanitaarteaduste ja kunstide ning sotsiaalteaduste valdkonnale kohandatud TVT kirjeldus).

Täpsema info ja taotlusvooruks vajalikud dokumendid leiab teadusagentuuri kodulehelt. Ingliskeelne info asub siin. Taotlusi saab esitada Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS).

 

Lisainfo:

Helen Post
Riiklike uurimistoetuste valdkonna juht
Eesti Teadusagentuur
Tel 731 7363
helen.post@etag.ee

Täpsem info

Kuupäev:
28. veebruar 2023
Aeg:
00:00 - 17:00

Toimumiskoht

Eesti Teadusinfosüsteem
Koduleht:
View Toimumiskoht Website