Avanes partnerluse ERA4Health ühiskonkurss

Euroopa terviseteaduste partnerluse (ERA4Health) raames avanes ühiskonkurss „NutriBrain: Modulation of Brain Ageing Through Nutrition and Healthy Lifestyle“.

Ühiskonkursi eesmärk on toetada riikidevahelisi uurimisprojekte, mis keskenduvad aju kognitiivse vananemise parandamisele toitumise ja muude elustiili tegurite kaudu.

Uurida tuleks vähemalt ühte järgmistest elustiili teguritest: toitumine (eriti toitumisharjumuste parenemine), füüsiline aktiivsus, unerežiim (hulk, kvaliteet ja aeg), sotsiaalne suhtlus ja stress.

Taotlus peab hõlmama vähemalt üht järgmistest teemadest:

  • Piloot(test)sekkumised, mis aitavad vähendada patoloogilise aju vananemisega seotud kognitiivsete häirete ilmingute riski
  • Olemasolevate pilootsekkumiste kvaliteedi parandamine, mis aitavad vähendada aju vananemisega seotud kognitiivsete häirete ilmingute riski

Täiendavalt võib lisada:

  • Aju vananemist mõjutavate elustiili tegurite eksperimentaaluuringud
  • Aju tervise säilitamise strateegiate väljatöötamine

Konkurss on kaheetapiline ning eeltaotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2024,  kell 17.00 (16.00 CET).

Neile, kes esimese astme hindamise edukalt läbivad, on täistaotluse esitamise tähtaeg 27. mai 2024, kell 17.00 (16.00 CET).

Taotlusetes peab olema selgelt välja toodud võimalikud tervise-, majandus- ja/või poliitilised mõjud ning riikidevahelise koostöö lisandväärtus.

Taotlustes peab järgima vastutustundliku uurimistöö ja innovatsiooni (RRI) põhimõtteid.

Huvilised saavad osaleda 10. novembril 2023 kell 16.00–18.00 (15.00-17.00 CET) partnerluse poolt  korraldataval konkurssi tutvustaval infoseminaril. Registreerimine on vajalik. Registreeru siin.

Eesti teadlasi rahastab Eesti Teadusagentuur.

Maksimaalne toetus Eesti osalejatele ühes projektis on 150 000 eurot (seda ka juhul, kui ühes projektis on mitu Eesti taotlejat).

Eesti Teadusagentuuri eelarve tuleb Mobilitas vahenditest.

Kõik partnerid peavad vastama oma riigi rahastava organisatsiooni kehtestatud nõuetele.

Rohkem infot ühiskonkursi kohta.

 

Lisainfo:

Margit Suuroja
731 7360
margit.suuroja@etag.ee

Argo Soon
515 3424
argo.soon@etag.ee