Avanes partnerluse ERA4Health ühiskonkurss NANOTECMEC

Avanes Euroopa terviseteaduste partnerluse (ERA4Health) ühiskonkurss „Nano and Advanced Technologies for Disease Prevention, Diagnostic and Therapy“ (NANOTECMEC). Ühiskonkursi eesmärk on toetada riikidevahelisi nanomeditsiini uurimisprojekte.

Taotlus peab hõlmama vähemalt üht järgmistest valdkondadest:

  • Regeneratiivmeditsiin
  • Diagnostika
  • Nanoteraapia

Eesmärkide paremaks mõistmiseks ja tõhusamaks hindamiseks palutakse taotlejatel täpsustada, millisesse tehnoloogiavalmiduse tasemele (TRL) kuulub:

  • Innovaatilised rakendusuuringuprojektid: innovaatiliste rakenduste eksperimentaalsed kontseptsiooniprojektid  labori- ja/või loommudelite tasemel. Arvesse tuleb võtta ohutust ja nanotoksilisust. Samuti tuleb tõendada uuringu elujõulisust, mis võib viia katse- ja/või analüüsitulemuste (TRL 3 puhul) ja/või näidismaterjalide (TRL 4 puhul) edaspidise rakenduseni keskmises/pikas perspektiivis.
  • Suure potentsiaaliga projektid lühiajalises/keskpikas perspektiivis: turulähedaste prototüüpide valideerimine realistlikus laboris (TRL 5 puhul) ja/või asjakohases simuleeritud töökeskkonnas (TRL-6 puhul). Tuleb näidata uuringute elujõulisust, mis võib viia valideeritud süsteemid ja tulemused tegelike toodeteni. (Tööstus)ettevõttete kaasatus on seda tüüpi projektide puhul ülioluline.  

Konkurss on kahes etapis ning eeltaotluste esitamise tähtaeg on 30. jaanuar 2024 kell 17.00 (16.00 CET).

Neile, kes esimese astme hindamise edukalt läbivad, on täistaotluse esitamise tähtaeg 13. juuni 2024 kell 17.00 (16.00 CET).

Huvilised saavad osaleda 21. novembril kell 11.00-13.00 (10.00-12.00 CET) partnerluse korraldataval konkurssi tutvustaval infoseminaril. Registreerumine on avatud 20. novembrini kell 14.00 (13.00 CET).

7. detsembril kell 15.00-18.00 (14.00-17.00 CET) toimub võrgustumisüritus, et toetada uute konsortsiumite moodustumist. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine. 

Eesti teadlasi rahastab Eesti Teadusagentuur. Maksimaalne toetus Eesti osalejatele ühes projektis on 150 000 eurot (seda ka juhul, kui ühes projektis on mitu Eesti taotlejat). Eesti Teadusagentuuri eelarve tuleb programmi Mobilitas vahenditest.

Kõik partnerid peavad vastama oma riigi rahastava organisatsiooni kehtestatud nõuetele.

Rohkem infot ühiskonkursi kohta leiab konkursi kodulehelt.

 

Kontaktid:

Margit Suuroja
731 7360
Margit.Suuroja@etag.ee
Eesti Teadusagentuur

Argo Soon
515 3424
Argo.Soon@etag.ee
Eesti Teadusagentuur