Eesti Teadusagentuur aitab koroonakriisis kokku viia teadlased ja teaduspõhist infot vajavad ministeeriumid

Eesti Teadusagentuur toetab riiki koroonakriisi lahendamisel, koondades strateegiliselt olulisi ja kiiret sekkumist võimaldavaid uuringuteemasid. Samuti koondame valitsusasutuste uuringuvajadusi ning otsime lahendusi nende läbiviimiseks.

Teadusagentuuris toetab riiklikku teadus- ja arendustegevust programm RITA, mis võimaldab ministeeriumitel tellida rakendusuuringuid nii strateegilise tähtsusega ja ulatuslike probleemide lahendamiseks kui kiiret sekkumist vajavate kitsaskohtade ületamiseks.

„Kuigi teadusagentuuri rahastatavate rakendusuuringute programmide taotlusvoorud on praeguseks lõppenud ja neile eraldatud vahendid on kasutatud või kasutamisel, leidsime koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga võimaluse kasutada mitmete teiste tegevuste arvelt raha koroonakriisis kiireloomulist lahendamist vajavate rakendusuuringute käivitamiseks. Hea meel on selle üle, et selliste uuringute käivitamiseks vajalikud protseduurid on õnnestunud korraldada väga lühikese ajaga tänu kõikide osaliste ühisele pingutusele,“ ütles teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Ühe võimalusena valmistab teadusagentuur ette viiruse epidemioloogilist uuringut, mille täpne sisu on veel läbirääkimisel erinevate ministeeriumite ja teiste ametkondade vahel. Uuring saab olema interdistsiplinaarne ja hõlmab nii biomeditsiini, arstiteadlaste kui ka infotehnoloogia valdkondade esindajaid.

Uuringupakkumisi ja -nõudlust ühendav jõud

Samuti koondab teadusagentuur tihedas koostöös teadlaste ja ministeeriumitega infot koroonakriisile leevendust pakkuvate uuringuteemade ja -vajaduse kohta.

„Meid tabanud viirusepideemia on oma mõjult ja komplekssuselt erakordne. Tekkinud ja lähitulevikus tekkivate eri eluvaldkondi puudutavate keerukate probleemide lahendamisel on vaja kogu ühiskonna pingutust. Eesti teadlased on valmis oma teadmisi rakendama selleks, et üldrahvalikust hädast üle saada ja selle tagajärgi leevendada. Samas on vaja ülevaadet, mida teadlased teevad või planeerivad teha ning mida on vajalik teha, et nüüd ja tulevikus eriolukordadega toime tulla,“ põhjendas Koppel info koondamise vajadust.


Lisainfo:
Andres Koppel
Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees
Tel 513 3944
andres.koppel@etag.ee