Eesti teadustaristu teekaardi koostamine 2024

Eesti teadustaristu teekaart on riikliku tähtsusega teadustaristute planeerimise vahend. See on nimekiri, mis näitab riikliku tähtsusega teadustaristute hetkeseisu ja mis võetakse pikaajaliste strateegiliste otsuste (sh toetuste eraldamise) aluseks. Teekaardil nimetatud teadustaristud võivad olla nii füüsiliselt ühes kohas asuvad taristuobjektid, võrgustikstruktuurid kui ka liikmelisused rahvusvahelistes teadustaristutes või teadustaristu organisatsioonides. Teekaardi koostamise eesmärk on luua tervikpilt riigile esmatähtsatest töötavatest ja loodavatest teadustaristutest.

Teekaarti uuendatakse regulaarselt, et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Esimene Eesti teadustaristu teekaart valmis 2010. aastal ning seda uuendati 2014. ja 2019. aastal. Viimasest teekaardi koostamisest on möödas juba 5 aastat ja sellega seoses kuulutab Eesti Teadusagentuur Haridus- ja Teadusministeeriumi ülesandel välja Eesti teadustaristu teekaardi 2024 koostamise.

Teekaart 2024 nimekirja kandideerimiseks tuleb teadustaristu kohta esitada taotlus Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kaudu. Taotluse saab esitada positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus või partnerasutustest koosneva teadustaristu konsortsiumi juhtasutus, mis peab olema positiivselt evalveeritud. Teekaart 2024 taotlusi hindab Eesti Teadusagentuuri juurde moodustatud teadustaristu komisjon. Teekaardi kinnitab Vabariigi Valitsus.

Teadustaristu komisjoni esimees prof. Tarmo Soomere: „Kui võrrelda teaduse ökosüsteemi organismiga, siis rahastamine on selle energiaallikas, koostöö selle vereringe, ülikoolid selle lihased ja teadlased selle rakud, kuid skeleti rolli täidab teadustaristu. Luud ei liiguta meid, kuid ilma luudeta pole liikumist. Hõrenev või habras teadustaristu on eksistentsiaalne oht teaduse normaalsele toimimisele.

Hulk aastaid on lõviosa teadustaristu arendamise vahenditest tulnud Euroopa Liidu fondidest. Olukord on muutunud. Teadustaristut luuakse, arendatakse ja toetatakse nüüd Eesti eelarvest. Hulk aastaid on taristu rahastamiseks pakutud erineva mastaabiga võimalusi. Nüüd on kavas koondada kõik need alternatiivid ühte kanalisse. See peab toimima mõistlikult nii rahvusvaheliste kohustuste täitmisel kui ka Eesti-siseste ülesannete lahendamisel.

Muutunud olukorrast tulenevalt koostatakse teekaardi täiesti uus versioon. Senised teekaardil olnud taristud on teretulnud uuesti taotlema teekaardile kandmist, kuid nende taotlusi vaadeldakse samadel alustel nii täiesti uute taotlustega kui ka sellistega, kus praegu teekaardil olevad taristud on otsustanud konsolideeruda, laieneda või osaleda koos uute osapooltega.“

Teekaart 2024 taotluste esitamise tähtaeg on 20. juuni 2024 kell 17.

Sellega seoses korraldab Eesti Teadusagentuur Eesti teadustaristu teekaardi infotunni. Infotund toimub 26. märtsil 2024 algusega kell 15 MS Teamsi keskkonnas ja kestab orienteeruvalt kuni 1,5 tundi. Infotunnis antakse ülevaade teekaardi protsessist, taotluste esitamise tingimustest ja korrast, taotluste hindamisest ning ETISe vormide täitmisest.

Palume infotunnile registreeruda hiljemalt 22. märtsil 2024 aadressil: https://etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/teadustaristu-teekaart/teadustaristu-info-2024/. Registreerunutele saadetakse MS Teamsi link. Infotund salvestatakse ja laetakse üles teadusagentuuri kodulehele.

Informatsioon Eesti teadustaristu teekaardi koostamise kohta: https://etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/teadustaristu-teekaart/

 

Lisainfo:
Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
SA Eesti Teadusagentuur
+372 50 16624
priit.tamm@etag.ee

 

Anu Noorma
Juhatuse esimees