ETAG avas rahvusvahelise teaduskoostöö taotlusvooru

Eesti Teadusagentuur avas uue toetusmeetme – rahvusvahelise teaduskoostöö toetuse. Toetuse 2023. aasta taotlusvoor on avatud 15.02.2023 kuni 10.04.2023.

Toetuse infoseminar toimus veebis 1. märtsil 2023. Tutvu seminari slaididega ja salvestusega!

Rahvusvahelise teaduskoostöö toetus (RVTT, täispikk nimi Eesti teadustaristu teekaardil nimetatud rahvusvaheliste teadustaristute algatatud teaduskoostöös osalemise toetus) on teadus- ja arendustegevuse toetus, mida antakse Eesti asutustele rahvusvahelise teadustaristu algatatud koostöös osalemiseks.

Toetuse taotleja on rahvusvahelise taristuga seotud konsortsium, mis koosneb Eesti asutustest, kes on selle taristu esitanud Eesti teadustaristu teekaardi nimekirja. Need asutused võivad kutsuda konsortsiumisse ka teisi Eestis taristuga seotud ja tegevusi ellu viivaid osapooli. Rahvusvaheline taristu peab kuuluma kehtiva Eesti teadustaristu teekaardile ning Eesti riik peab olema sellega liitunud.

RVTT 2023. aasta taotlusvoor on avatud 15.02.2023 kuni 10.04.2023. Taotlusvooru kogumaht on 500 000 € aastas. Taotlusele ei ole seatud ranget rahalist piiri, aga soovituslik on mitte ületada summat 350 000 € aastas konsortsiumi kohta. Toetust saab taotleda kuni 3 aastaks.

Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS). Taotlusvorm avatakse konsortsiumi juhtpartneri vastutavale täitjale. Taotlemiseks tuleb ühendust võtta: Helen Asuküla-Tõkke, helen.asukula-tokke@etag.ee, tel 731 7344.

Täpsem info rahvusvahelise teaduskoostöö toetuse kohta ETAGi kodulehel:

https://etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/rahvusvahelise-teaduskoostoo-toetus/

Kontaktid Eesti Teadusagentuuris:

Helen Asuküla-Tõkke
helen.asukula-tokke@etag.ee
tel. 731 7344

Priit Tamm
priit.tamm@etag.ee
Tel. 730 0374 / 501 6624