Eesti Teadusagentuuri värske kogumik tutvustab teadlaste saavutusi alates akude ümbertöötlemisest kuni tuumaenergeetika uurimiseni

Äsja valminud ülevaates „Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2022“ tutvustatakse möödunud aastal lõppenud teadusuuringuid, mida rahastas Eesti Teadusagentuur.

Järjekorras juba viiendasse „Teadusrikas Eesti“ kogumikku on koondatud 70 projekti seitsmest erinevast teadusvaldkonnast: arsti- ja terviseteadused, bio- ja keskkonnateadused, humanitaarteadused ja kunstid, loodusteadused ja tehnika, sotsiaalteadused, täppisteadused, ühiskonnateadused ja kultuur.

Eesti Teadusagentuuri Teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakonnajuhataja Indrek Otsa sõnul toob „Teadusrikas Eesti“ lugejani Eesti teaduse mitmekülgse ja põneva maailma. „Hea meel on tõdeda, et Eesti teadus katab muljetavalt laia spektri erinevaid teemasid. Meie teadlaste töö tulemusena tunneme paremini eesti keele arengudünaamikat, teame millised geenid panevad puud kiiremini kasvama ning palju muud huvitavat,“ kirjeldas Ots. Ta lisas, et muuhulgas võimaldab kogumik tutvuda Eesti teadlastega, kes on põnevate projektide taga.

Kogumiku eesmärk on anda ülevaade, kui eriilmelisi ja põnevaid teemasid Eesti teadlased uurivad, ning anda lugejale lühidalt ja arusaadavalt aimu, mis olid uurimistööde eesmärgid ja tulemused. Projektid on kokku võetud plakatitel, mille on Eesti Teadusagentuuri abiga koostanud uuringuid läbiviinud teadlased.

Kogumikku saab lugeda Eesti Teadusagentuuri kodulehel.