Eesti Teadusagentuuris alustas tööd teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakond

Detsembrist alustas Eesti Teadusagentuuris tööd teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakond (TRO), mis loodi seniste uurimistoetuste ja teadusprogrammide osakondade baasil.

Eestis on teaduse rahastamise instrumente palju ja rahastamine on killustunud, seda ka administreerimise osas. Siiani olid ETAGi tööprotsessid rahastusallika-põhised ning EL struktuurifondide ja riigieelarveliste rahastusinstrumentide haldamine oli ETAGis nii töökorralduslikult kui ka struktuuriliselt lahutatud. Olemuslikult on aga TA rahastamisel ETAGi poolt tehtavad tegevused (st. taotlemise korraldamine, hindamine, lepingute täitmise jälgimine/seire ning muud ettevalmistus- ja järeltegevused) rahastusallikast sõltumata sarnased. Edaspidi on plaanis erinevaid meetmeid/rahastusskeeme vaadata tervikuna. Selle tulemusena muutub sihtrühmale (st teadlasele ja teadusasutustele) TA rahastussüsteem selgemaks ja loogilisemaks ning rahastusskeemide administreerimine muutub efektiivsemaks. 

Teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakond haldab TA rahastusskeeme, mille puhul rahastamisotsused teeb ETAG. Osakonda asub juhtima Indrek Ots, kellel on pikaajaline kogemus nii teadlase kui teadusadministraatorina. TRO-s on töö jaotatud nelja valdkonda:

  • Riiklike uurimistoetuste valdkond
  • Teadus- ja arendustegevuse sihttoetuste valdkond
  • Teadlasmobiilsuse valdkond
  • Teadustaristu valdkond

 

Lisainfo:

Indrek Ots
Teadus- ja arendustegevuse rahastamise  osakonna juhataja
Eesti Teadusagentuur
Indrek.Ots@etag.ee