Eesti Teadusagentuur käivitab kohanemistoetuse teadlaste rahvusvaheliseks värbamiseks

Alates aprillist 2024 avab Eesti Teadusagentuur (ETAG) uue kohanemistoetuse, mille eesmärk on toetada Eesti teadus- ja arendusasutusi teadlaste värbamisel väljaspool Eestit.

Uus kohanemistoetus on suunatud välisriigist pärit teadlaste kaasamisele Eesti teadus- ja arendusasutustesse. Selle eesmärk on tuua Eesti teadusmaastikule uusi teadmisi, rikastades kohalikku teadus- ja arendustegevust ning tõstes selle kvaliteeti. Toetus võimaldab välisriigi teadlastel ja välismaale siirdunud Eesti teadlastel jätkata oma teadlaskarjääri Eestis, aidates seeläbi kaasa nende integreerumisele Eesti teadus- ja arendustegevuse süsteemi.

Toetust saab taotleda teadlastele, kes pole viimase 12 kuu jooksul Eestis elanud ega töötanud ning kes on läbinud järeldoktorantuuri või teinud võrreldaval tasemel teadustööd välismaal. Nimetatud tingimus ei kehti teadusagentuuri poolt välja antud järeldoktori grandi (PUTJD) saajatele. Taotluste esitamine on avatud aastaringselt.

Kohanemistoetuse maht on 72 000 eurot aastas, millest ETAG katab 50%. Toetuse periood on 24 kuud ning see sisaldab teadlase töötasu palgafondi, teadustöö kulu ning üldkulu vastuvõtvale asutusele.

Rohkem informatsiooni kohanemistoetuse kohta leiate ETAGi veebilehelt: etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/kohanemistoetus/

 

Kontakt:
Allan Padar
teadlasmobiilsuse valdkonna juht
allan.padar@etag.ee
+372 5686 6722