Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu tegi ettepaneku 80 uurimisprojekti rahastamiseks

Täna, 2. detsembril, tegi Eesti Teadusagentuuri (ETAG) hindamisnõukogu teadusagentuuri juhatusele ettepaneku rahastada 80 uut uurimisprojekti, mille kogumaht 2022. aastal on 10,6 miljonit eurot.

Hindamisnõukogu tegi ettepaneku rahastada 13 uut järeldoktori-, 25 stardi- ja 42 rühmaprojekti kogumahus 10,6 miljonit eurot. Rahastusettepanek tehti 24% menetletud 335 taotlustest. Edukatest taotlejatest 41% olid naised ja 59% mehed. Valdkondlikult jagunesid rahastusettepanekud järgmiselt: arsti-ja terviseteadused 15%, humanitaarteadused ja kunstid 11%, täppisteadused 14%, bio-ja keskkonnateadused 23%, põllumajandusteadused ja veterinaaria 12%, sotsiaalteadused 13%, tehnika ja tehnoloogia 11%.

Hindamisnõukogu esimees Anu Noorma avaldas heameelt, et riigieelarvest eraldatakse teadusuuringuteks järjest suurenev summa. „On rõõm tõdeda, et teadust väärtustakse üha enam – sel aastal saame välja anda uuteks grantideks 10,6 miljonit eurot. Seega on ETAGi kaudu riigieelarvest rahastatud uurimistoetuste aastane kogumaht tõusnud 52,3 miljoni euroni, millega saame oluliselt vähendada ka pikemat aega mureks olnud rahastamise tsüklilisust. Seejuures väärib rõhutamist, et teist samapalju saavad teadusasutused ka baasfinantseerimisena, mis võimaldab neil tagada paremaid tingimusi teadustööks oma töötajatele. Uurimistoetusi jagus sel aastal lisaks suurtele teadusülikoolidele ka väiksematele, Eesti kultuuri jaoks olulistele teadusasutustele.“

Noorma ütles, et kuigi lisandunud raha üle on hea meel, on siiski ka murekohti. „Üks nendest on teadusliku järelkasvu kindlustamine. Näiteks põllumajandusteaduste ja veterinaaria valdkonnas isegi ei esitatud ühtki taotlust järeldoktori toetusele. Seega peame hoolt kandma selle eest, et noortel jätkuks teaduslikku ambitsiooni ja neil oleks ka juurdepääs rahastusele.“

„Meil on tõesti oluliselt rohkem väga häid taotlusi, kui me suudame rahastada. Julgustan väliretsensentidelt väga kiitvaid hinnanguid saanud taotlejaid oma suurepäraseid ideid esitama rahastamiseks ka rahvusvahelistes voorudes ning kasutama uusi avanevaid võimalusi ministeeriumide valdkondliku teadus- ja arendustegevuse raames,“ rõhutas ta.

Lõpliku rahastusotsuse teeb teadusagentuuri juhatus pärast Haridus- ja Teadusministeeriumiga halduslepingu sõlmimist. Täpsemad andmed taotluste ja eraldatud grantide, edukuse, valdkondlike mahtude, asutustele jagunemise, grandisaajate soolise jaotuse jm kohta avaldatakse pärast seda teadusagentuuri kodulehel.

 

Lisainfo:

Anu Noorma
Eesti teadusagentuuri juhatuse esimees, hindamisnõukogu esimees
Anu.Noorma@etag.ee