Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste 2022. a taotlusvoorus saab rahastuse 66 projekti

15. detsembril otsustas Eesti Teadusagentuuri (ETAG) juhatus rahastada personaalsete uurimistoetuste taotlusvoorus 66 teadusprojekti, mille kogumaht 2023. aastal on 10,2 miljonit eurot. Taotlusvooru keskmine edukuse määr oli 20%.

Välja anti 9  järeldoktori-, 39 rühma- ja 18 stardigranti. Kaks rahastusettepaneku saanud järeldoktori grandi taotlejat loobus grandist ning selle asemel jagati grandid vastavalt reeglitele teistele taotlejatele. Kokku menetleti 335 taotlust.

Valdkondlikult jaotusid edukate taotluste arvud ja grandisummad järgmiselt:
– arsti- ja terviseteadused: 8 granti kogumahus 1 499 674 € (edukuse määr 27%)
– humanitaarteadused ja kunstid: 7 granti kogumahus 1 018 000 € (12%)
– täppisteadused: 13 granti kogumahus 2 139 600 € (23%)
– bio- ja keskkonnateadused: 14 granti kogumahus 2 322 234 € (22%)
– põllumajandusteadused ja veterinaaria: 5 granti kogumahus 593 800 (19 %)
– sotsiaalteadused: 7 granti kogumahus 978 624 € (19%)
– tehnika ja tehnoloogia: 12 granti kogumahus 1 680 120 € (19%)

Lisaks uute projektide rahastamisele otsustas ETAGi hindamisnõukogu tõsta rühmagrantide mahtusid 2023. aastaks, k.a. käimasolevatel projektidel. Uued mahud on vastavalt: RG I 177 200 €, RG II 192 400 €, RG III 249 750 € ja RG IV 270 000 €.

Täpsemad andmed taotluste ja eraldatud grantide, edukuse, valdkondlike mahtude, asutustele jagunemise jm kohta leiab ETAGi kodulehelt: https://etag.ee/tegevused/uuringud-ja-statistika/statistika/personaalsed-uurimistoetused/

Järgmine personaalsete uurimistoetuste taotlusvoor avatakse 1. märtsil 2023.

 

Lisainfo:

Anu Noorma
Eesti teadusagentuuri juhatuse esimees, hindamisnõukogu esimees
Anu.Noorma@etag.ee